1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Gümrük Yönetmeliği 205/4 - İGV Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı.
2021/24 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı.
DIR Ayniyet Tespiti Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı.
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı.
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/51) Yayımlandı.
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 181) Hakkında Tebliğ Yayımlandı.
Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 36) Hakkında Tebliğ Yayımlandı.
93/4002 Sayılı BKK / Ek Mali Yükümlülük Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı.
Fazla Mesai Programı – Pilot Uygulamanın Ertelenmesine İlişkin Dağıtımlı Yazı Yayımlandı.
"Türkiye Gümrük Bölgesi Üzerinden Transit Edilecek Sigaralar Hakkında Karar"ın Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar
TRT Bandrol Ücreti Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı.
Fazla Mesai Programı – Pilot Uygulamaya Geçiş Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı.
Petrokimyasal Eşya Kıymetleri Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı.
Gümrük Beyannamesi 9 No.lu Kutu (Mali Sorumlu Bilgisi) Hakkında Yazı Yayımlandı.
Marka Olarak "Türkiye" İbaresinin Kullanımı Hakkında Genelge
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 102)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 177) Yayımlandı.
Birleşik Krallık Menşeli Bazı Eşyalar İçin İhtisas Gümrüğü Uygulamasından Muafiyet Tanınmasına İlişkin Tebliğler Yayımlandı.
Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4877) Karar Yayımlandı.
Pirinç İhracını Kayda Alma Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı.
İngiltere STA Kapsamında Fatura Beyanları EORI Numarası Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...