1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
2022 Yılı İthalat Tebliğleri Yayımlandı
İthalat İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5053) Yayımlandı
İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5052) Yayımlandı
İthalat Beyannamesinin 49. Hanesinin Doldurulması Hakkında Yazı Yayımlandı
İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Karar Sayısı: 5045) Yayımlandı.
İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/12) Yayımlandı
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı
Distribütörler Haricindeki İthalatçılar Tarafından Gerçekleştirilen Araç İthalatında Gümrük Kıymetinin Tespiti İşlemleri Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı
Tarım Ürünlerine ilişkin DİR Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge Yayımlandı
Kuzey İrlanda - MEDOS Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı
Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı
İhracat Beyannamelerinin Kapatılması Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı
Distribütörler Haricindeki İthalatçılar Tarafından Gerçekleştirilen Araç İthalatında Gümrük Kıymetinin Tespiti İşlemleri Hakkında Genelge Yayımlandı
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/1) Yayımlandı
Yolluk Ücreti Hakkında Yazı Yayımlandı
Tareks Hakkında Yazı Yayımlandı
Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.
A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin Satış ve Onay Bedelleri Hakkında Genelge Yayımlandı.
Elektronik Menşe Şahadetnamesi-Tayland Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı.
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 66) Yayımlandı.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...