1 2 3 4 5
2018/11973 sayılı ABD Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar Kapsamındaki Eşyanın Menşeinin Tevsikine İlişkin Dağıtımlı Yazı Yayımlanmıştır.
E-Teminat Mektubu Uygulamasına İlişkin Dağıtımlı Yazı Yayımlanmıştır.
Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar Yayımlanmıştır.
Gümrüksüz Satış Mağazalarına İlişkin Antrepo Beyannamelerinden Düşüme Dair Dağıtımlı Yazı Yayımlanmıştır.
Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ya da Gümrük Beyannamesi Kapsamında İhraç Edilmek Üzere Geçici Depolama Yerlerine Konulacak Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Genelge Yayımlanmıştır.
4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Dökme Eşyada Eksiklik Veya Fazlalık Takibatına İlişkin 237. Maddesinde Değişiklik Yapılmıştır.
2019/12 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği Çerçevesindeki Kapsam Dışı Uygulamasına Açıklık Getirilmiştir.
İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemine İlişkin Genelge Yayımlanmıştır.
İthalatta Oluşan Kur Farklarının KDV Matrahına Dâhil Edilip Edilmemesine İlişkin Dağıtımlı Yazı Yayımlanmıştır.
Ham Petrol ve Jet Yakıtının Türkiye Üzerinden Karayolu veya Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlanmıştır.
İhracatta Ceza Kararlarına İlişkin Genelge Yayımlanmıştır.
Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2014/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/2) Yayımlanmıştır.
Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No:1) Yayımlanmıştır.
Serbest Bölgeler Bilgi Sistemine (SEBİS) İlişkin Genelge Yayımlanmıştır.
Dahilde İşleme Rejimi Tebliğine Eklenen Geçici Madde ile, Dahilde İşleme İzin Belgeleri/Dahilde İşleme İzinlerine İlişkin Ek Süre İmkanı Getirildi.
651 sayılı İthalat Rejim Kararına Ek Karar ile İplik İthalatına İlave Gümrük Vergisi Getirilmiştir.
2018 Yılında GTB-İRİS Sistemi Üzerinden Yapılan Denetimler 04.02.2019 itibariyle TAREKS Sistemi Üzerinden Yapılacağına Karar Verilmiştir.
Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.
Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar Yayımlanmıştır.
Domates İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar Yayımlanmıştır.
1 2 3 4 5