1 2 3 4 5
Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'den Yapılan Çelik İthalatına Uygulanan Vergi Oranına İlişkin Yazı Yayımlanmıştır.
Kullanılmış Ambalaj Malzemesi İthalatına İlişkin Dağıtımlı Yazı Yayımlanmıştır.
İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapılmıştır.
Dahilde İşleme İzni Kapsamında Kıymetli Maden İthaline İlişkin 2019/21 sayılı Genelge Yayımlanmıştır.
TPS-Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Uygunluk Yazısı’na İlişkin 2019/20 sayılı Genelge Yayımlanmıştır.
Posta veya Hızlı Kargo Yoluyla Gelen ve Bedeli 22 Avro’yu Geçmeyen Eşyaya Uygulanan Gümrük Vergisi Muafiyetinin Kaldırılması ve Cep Telefonlarına Uygulanan Muafiyetin Sınırlandırılması
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlanmıştır.
TPS-Özel Faturaya İlişkin 2019/15 sayılı Genelge Yayımlanmıştır.
Varış Öncesi Gümrük İşlemlerinden Yararlanacak Eşya Listesi Yayımlanmıştır.
Bazı Demir Veya Alaşımsız Çelikten Çubukların Dünya Ticaret Örgütü Üyesi Olmayan Ülkelerden İthalatında Gümrük Vergisi Uygulanması Hakkında Karar Yayımlanmıştır.
Elektronik Yolla Tebligatta Tebliğ Tarihine İlişkin Dağıtımlı Yazı Yayımlanmıştır.
Kağıtsız Gümrük İşlemleri Projesi Kapsamında Kağıtsız İhracat İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslara İlişkin Dağıtımlı Yazılar Yayımlanmıştır.
Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine İlişkin 2019/12 sayılı Genelge Yayımlanmıştır.
Ek Mali Yükümlülük ve İlave Gümrük Vergisi Uygulamalarında Tedarikçi Beyanı ve İhracatçı Beyanının Sonradan Verilmesine İlişkin Dağıtımlı Yazı Yayımlanmıştır.
Geçici İthalat Rejimi ile Geçici İhracat Eşyasında Ayniyet Tespiti Hakkında 2019/9 sayılı Genelge Yayımlanmıştır.
Deniz Limanlarında Gümrük İş ve İşlemleriyle İlgili Hizmetlerden Alınacak Azami Ücret Tarifesine İlişkin Genelge Yayımlanmıştır.
Gümrüklerde Yaşanan Bazı Problemlere İlişkin Yazı Yayımlanmıştır.
Kağıtsız İhracat İşlemlerine İlişkin Yükümlü Kılavuzu Yayımlanmıştır.
Türkiye ile KKTC Arasında Kargo Taşımacılığına İlişkin İşlemlerin Ne Şekilde Tahsis Edileceğine Dair Genelge Yayımlanmıştır.
TRT Bandrolü/Yürütmenin Durdurulması Kararına İlişkin Dağıtımlı Yazı Yayımlanmıştır.
1 2 3 4 5