1 2 3 4 5
Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:6) Yayımlanmıştır.
4458 Sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlanmıştır.
Elektronik Ortamda Tescil Edilecek İhracat ve Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamelerinden Alınacak Ücretlere İlişkin 2019/5 sayılı Genelge Yayımlanmıştır.
Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No:4)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:7) Yayımlanmıştır.
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:1334) Yayımlanmıştır.
Bandrol Talebine İlişkin Yazı Yayımlanmıştır.
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:1283) Yayımlanmıştır.
Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No:4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:6) Yayımlanmıştır.
Elektronik Kimlik Belgesini Haiz Eşyanın İthalatı ve İhracatı ile İlgili Geçici Madde Hükümleri Yayımlanmıştır.
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:1283) Yayımlanmıştır.
Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No:4)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:6) Yayımlanmıştır.
Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı ve İthalatına İlişkin Tebliğler Yayımlanmıştır.
Varış Öncesi Gümrük İşlemlerinden Yararlanacak Eşya Listesinde Değişiklik Yapılmıştır.
Yabancı Firma Kayıt Sistemine İlişkin 2019/24 sayılı Genelge Yayımlanmıştır.
İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlanmıştır.
Gümrük Beyannamelerinin 24 No.lu Kutusuna İlişkin 2019/23 Sayılı Genelge Yayımlanmıştır.
Serbest Dolaşıma Giriş İşlemleri Tamamlanmış Eşyaların Antrepoda Depolanmasına İlişkin Yazı Yayımlanmıştır.
Gümrük Yönetmeliğinin 205/4-Ç Maddesi Uyarınca Menşe İspatına Dair Dağıtımlı Yazı Yayımlanmıştır.
Kağıtsız Gümrük Beyanı ile Menşe Tevsiki Hususlarında Yapılan Düzenlemeler.
Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlanmıştır.
1 2 3 4 5