1 2 3
Ek Mali Yükümlülük Uygulamalarının Belirlenmesi Hk.
İhracatta e-Fatura Uygulamasında Navlun ve Sigorta Tutarı Ayrı Gösterilebilecektir.
2018/5 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğ’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 2018/23 sayılı Tebliğ yayımlanmıştır.
Havayolunda Navlun Farkı Uygulaması Kaldırıldı.
Bazı Eşyalara İlave Gümrük Vergisi Getirilmiştir.
Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli 8302 GTIP'li Menteşe, Askılık ve Mobilya Aksamı Cinsi Eşyalarda Damping Oranlarının Belirlenmesi Hk.
Deniz Ve Havalimanlarını İşleten Kuruluşlar İle Geçici Depolama Yeri İşleticilerinin Vermiş Olduğu Kimi Hizmetlere İlişkin Azami Bedel Uygulaması Hakkında Kanuni Düzenleme Yapılması Hk.
Transfer Bildirim Formlarının Elekrtonik Ortama Aktarılması ve KKDF Konulu Genelgede Değişiklik Yapılması Hk.
3921 GTİP'li Bazı Eşyalarda Gözetim Uygulaması Başlatılmıştır.
Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Porselenden ve Seramikten Mutfak Eşyası Cinsi Eşyalara Damping Uygulamasının Başlatılmıştır.
Almanya ve İsveç Menşeli Sodyum Perkarbonat Cinsi Eşya İthalatında Dampinge Karşı Önlem Uygulaması Başlatılmıştır.
Bisiklet Cinsi Eşyalarda Gözetim Uygulaması Başlatılmıştır.
Tahsilat İşlemlerine İlişkin Gümrük Genel Tebliği Yayımlanmıştır.
Serbest Bölgeden Yapılan İthalatlarda Navlun ve Sigorta Giderleri Hk.
Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği Yayımlanmıştır.
Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesine İlişkin Soru Formu ve Yıllık Faaliyet Raporu Hk.
Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği Yayımlanmıştır.
3907.61 GTİP'li Polietilen Tereftalat (PET) Cinsi Eşyaya İlişkin Kota Ve Tarife Kontenjanı Uygulamasının Esasları Belirlenmiştir.
2018 Yılında Uygulanacak Gümrük ve Dış Ticaret Konusundaki Önemli Değişiklikler
1 2 3