1 2 3
Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulaması Hk.
İhracatçı Beyanı'nın Eşya Faturasında Yazılması Hk.
YYS Kapsamı Yıllık Faaliyet Raporları Hakkında Yazı Yayımlandı.
Expat Gümrük Rehberi Yayımlandı.
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde "YYS" Sahibi Firmaları Etkileyen Önemli Değişiklikler Yapılmıştır.
A.B.D Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanması Hakkında Karar Yayımlanmıştır.
3207.40.85 GTİP'li Cam Hamuru Cinsi Eşyalarda Gözetim Uygulaması Hk.
Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat:2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2018/4) Yayımlanmıştır.
Ek Mali Yükümlülük Tahsilinde İhracatçı Beyanı Uygulaması
Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nde Değişiklikler Yapılmıştır.
2018/25 sayılı Araç Parçalarının Denetimi Tebliği Yayımlanmıştır.
8512 ve 8531 GTİP'li Eşyalarda Gözetim Uygulamasının Başlaması Hk.
4011 VE 4013 GTİP'li Eşyalarda Gözetim Uygulamasının Değiştirilmesi Hk.
Yetkilendirilmiş Yükümlü Ve Onaylanmış Kişi Statüsüne Sahip Firmaların Tekstil Ve Konfeksiyon Ana Maddesi İthalatını Tüm Gümrük Müdürlüklerinden Yapabilmeleri Sağlandı.
İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat: 2017/4)’de Değişiklik Yapıldı.
İhracatta e-Fatura Uygulamasında Navlun ve Sigorta Tutarının Ayrı Gösterilmesi Uygulaması Ertelenmiştir.
İhracatta e-Fatura Uygulamasında Navlun ve Sigorta Tutarının Ayrı Gösterilmesinin Zorunlu Olmadığına İlişkin Duyuru Yayımlandı.
Posta veya Hızlı Kargo Yoluyla Gelen Eşyadaki Muafiyet Sınırı ve Yolcu Beraberi Eşyaya Uygulanacak Vergiler Hakkında Karar Yayımlandı.
Kontrplak Cinsi Eşyalarda Gözetim Uygulaması Değiştirilmiştir.
E-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzunun Güncellenerek Yayımlanmıştır.
1 2 3