1 2 3
Yetkilendirilmiş Yükümlülerin Tesis Değişim Bildirimine İlişkin Dağıtımlı Yazı Yayımlanmıştır.
Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması Hakkında Karar Yayımlanmıştır.
Gümrük Kanunu Ve Yönetmeliğinde Belirtilen Maktu Tutarlar Yeniden Değerleme Oranı Nisabında Arttırılmıştır.
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşya İçin Menşe Beyanı Uygulamasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır.
2019 yılında Uygulanacak Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Yayımlanmıştır.
433 Sayılı İthalat Rejim Kararına Ek Karar ile Bazı Ürünlerin İthalatına İlave Gümrük Vergisi Getirilmiştir.
416 sayılı İthalat Rejim Kararına Ek Karar ile Bazı Ürünlerin İthalatına İlave Gümrük Vergisi Getirilmiştir.
Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır.
Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:6)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:8) Yayımlanmıştır.
İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapıldı.
2019 Yılına İlişkin İthalat Rejim Kararına Ek Karar Çalışmalarına Yönelik Tebliğ (İthalat 2018/3) sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır.
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2015/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır.
Demir Çelik Ürünleri İthalatında Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.
Kore Cumhuriyeti Menşeli 3907.69 GTİP'li Eşya İthalatında Koruma Önlemine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.
Demir Çelik Ürünleri İthalatında Geçici Korunma Önlemleri Uygulanmasına İlişkin Karar Yayımlandı.
Demir Çelik Ürünlerinde Geçici Korunma Önlemleri Uygulanmaya Başlanması Hk.
Masterbatch Cinsi Eşyaların Tarife Sınıflandırmasında Uyulması Gereken Kurallar Açıklanmıştır.
İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi Güncellenmiştir.
Tarife ve Menşe Kotalarının Güncel Miktarları İnternet Üzerinde Sorgulamaya Açıldı.
DİİB Kapsamında Buğday İthalatı ve İhracatı Hk.
1 2 3