1 2 3 4 5 6
Dış çapına göre değişiklik gösteren bilyalı rulmanların İthalatında Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile birim gümrük kıymeti (CIF kıymet tutarı) güncellendi.
Bazı araçlarda kullanılan kauçuktan dış lastiklerin ithalatında korunma önlemlerine ilişkin tebliğ yayımlandı.
TIR Karnesi Kapsamı Taşımalarda Ön Beyan Verilmesi Zorunluluğu 25 Nisan 2017 tarihinde başlıyor.
Çerezlik olanlar (ayçiçeği tohumu) ithalatında gözetim uygulamasına ilişkin tebliğ yayımlandı.
Kabak tohumu ve bazı bitkisel ürün ithalatında gözetim uygulamasına ilişkin tebliğ yayımlandı.
Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8541.40.90.00.14 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “Fotovoltaik (solar) modül ve paneller” ürününe uygulanan Anti-damping vergisinin devamı hk.
İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Karar Yayımlandı.
Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi Hakkında Tebliğ Yayımlandı.
Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanması Hakkında.
Türkiye Cumhuriyeti ile Faroe Adaları ile İlgili Olarak Danimarka Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanması Hakkında.
Mobilyalarda Uygulanan İlave Gümrük Vergisi Oranlarında İndirim Yapılması Hakkında.
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Kapsamında İbraz Edilen ISO9001 Belgesi Hakkında.
Traktörler, Motorlar, Jeneratörler, Vites kutuları ve Dökme Demirden Borular için İlave Gümrük Vergisi Getirildi.
Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması Hakkında Karar Yayımlanmıştır.
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlanmıştır.
Parfümeri, Kozmetik, Temizleme ve Bakım Müstahzarları için İlave Gümrük Vergisi Getirildi.
2016-1 Sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi Yayımlanmıştır.
2017/1 sayılı İthalat Tebliği Yayımlanmıştır.
Posta veya Hızlı Kargo ile Gelen Ürünlerdeki Gümrük Muafiyet Sınırı 75 Avrodan 30 Avroya Düşürülmüştür.
Ürün Güvenliği ve Denetimine İlişkin Tebliğler Yayımlanmıştır.
1 2 3 4 5 6