1 2 3 4 5 6
İthalat Rejim Kararında Yapılan Değişiklik ile Bazı Ürünlerin Gümrük Vergileri Düşürülmüştür.
Gümrük Kanunu'nun 241 inci Maddesinin Uygulanması (Beyannamede Düzeltme) Hk.
İkincil İşlem Görmüş Ürünlerin Gümrük Kıymetinin Tespiti Hk.
İthalatla İlgili Diğer İşlemler Hk.
DİİB'de 122 No.lu Özel Şart Tedbirleri Hk.
Güney Afrika Menşeli Binek Otomobillere Toplu Konut Fonu Uygulanmaya Başlanılmıştır.
Güneş Gözlükleri, Optik Gözlükler Ve Bu Tür Gözlüklerin Çerçeveleri İle Aksam Ve Parçaları İçin İlave Gümrük Vergisi Uygulanmaya Başlanmıştır.
Gümrük Kanunu 234/1 Maddesi Uygulaması Hk.
Serbest Bölgelerde Türk Lirası Kullanımı İle İlgili Bilgilendirme.
3903.19 G.T.İ.P'li Eşyaya Gözetim Uygulaması Getirilmiştir.
"Transmisyon Zincirleri ve Aksamları" tanımına tabi eşya için gözetim uygulamasının usul ve esasları belirlenmiştir.
Antrepo teminat işlemleri hk.
Serbest bölgelerde Türk Lirası ile Ödeme Yapılmasına Yönelik Karar Yayımlandı.
1512.11.91.00.00 G.T.İ.P'li ayçiçek tohumu yağı cinsi eşyada gözetim kıymeti 1000 USD'den 1100 USD'ye çıkarılmıştır.
Dahilde İşleme Rejimi kapsamında eşyanın antrepodan çıkışı hk.
Solvent ve Bazyağın antrepoda devri hk.
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Kapsamında İbraz Edilen ISO9001 Belgesi Hakkında
El konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen araçların sahiplerine iadesine ilişkin usul ve esaslar hk.
Ozon tabakasını incelten maddelerin ithalatına ilişkin düzenleme yapıldı.
İthalatta gözetim uygulamasına tabi bazı lastiklerin ithalatında birim gümrük kıymeti (CIF kıymet tutarı) düşürüldü.
1 2 3 4 5 6