1 2 3 4 5 6
Isıtma Sistemlerinde Kullanılan Bazı Eşya ve Aksamlara; Brulör Sistemlerine, Led Ampullere, Yürüyen Merdiven ve Asansör Sistemlerine İlave Gümrük Vergisi Uygulanmaya Başlamıştır.
Askeri Hava Araçlarının Motorları, İnşaat Sektöründe Kullanılan Fırınlar, Vinçler, Tünel Açma Makineleri, Beton ve Harç Karıştırıcılar ve Diğer Bazı Makinelere İlave Gümrük Vergisi Getirilmiştir.
Hayvan Deri ve Postlarında Destekleme Fiyat İstikrar Fonu Uygulaması Değiştirilmiştir.
Onaylanmış Kişi Statü Belgesinin 15.08.2017 Tarihinden Sonra Uygulaması Hk.
TRT Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlandı.
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklikler Yapılmıştır.
Transit Rejimi Çerçevesinde Eşyanın Havayolu İle Basitleştirilmiş Usulde Taşınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Düzenlenmiştir.
Eşyanın Ortak Transit Rejimi Ve Ulusal Transit Rejimi Çerçevesinde Taşınmasında Uygulanacak Gümrük İşlemleri Belirlenmiştir.
Kıymetli Taşların İthalatında KKDF Oranı Sıfır Olarak Belirlenmiştir.
Bazı Bisiklet ve Motosiklet Parçalarına Yeni İlave Gümrük Vergisi Uygulaması Başlatılmıştır.
7214.20 GTIP'li Beton Çelik Çubuğu Cinsi Eşyaların Gümrük Vergisi Düşürülmüştür.
3901.10.90 GTİP'li Alçak Yoğunluk Polietilen Cinsi Eşyada Gözetim Uygulaması hk.
5402.47 GTİP'li Düz İplik Cinsi Eşyalarda Dampinge Karşı Önlem Uygulanmasında Değişiklik Yapılmıştır.
Beton Pompaları ve 8705.90.30 Beton Pompalama Taşıtları Cinsi Eşyalarda Damping Uygulaması Başlatılmıştır.
Dolaşım ve Menşe İspat Belgelerinde Kaşe Uygulaması Başladı.
İthalat Tebliğinde Değişiklik Yapılarak İthalatı Yasak Olan Eşyaların Kapsamı Genişletilmiştir.
İhracat E-Fatura Portal Uygulaması Giriş Şifresi Alınması Hk.
İthalat Tebliğinde Değişiklik Yapılarak İthalatı Yasak Olan Eşyaların Kapsamı Genişletilmiştir.
2017/26 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği Hk.
Antrepoya Eşya Giriş Tutanağı Düzenlenmeden Antrepo Beyannamesinin Kapatılmayacağı Hk.
1 2 3 4 5 6