1 2 3 4 5 6
Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortama Aktarılmasına İlişkin Genelge Yayımlandı.
İhracatta Bedelsiz Faturaların e-fatura Olarak Düzenlenmesi Hakkında Duyuru.
Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri Listesi Güncellenmiştir.
3907.61.00.00.00 Numaralı Ürünün İthalatında Ek Mali Yükümlülük Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
Türkiye Tanıtım Grubu İçin Kullanılmak Üzere Bazı İhracat Ürünlerinden Kesinti Yapılması Talimatlandırılmıştır.
İspanya, İtalya, Yunanistan ve Tayland Menşeli Menteşeler; Askılıklar ve Bazı Mobilya Aksamına Dampinge Karşı Önlem Uygulaması Başlamıştır.
Kore Cumhuriyeti Menşeli Dioktil Tereftalat Cinsi Eşyaya Dampinge Karşı Önlem Uygulaması Başlamıştır.
7411.10.10 00.00 ve 7411.10.90 00.00 GTİP'li Yunanistan Cumhuriyeti Menşeli "Rafine Edilmiş Bakırdan İnce ve Kalın Borular İçin" Damping Uygulamasına Karar Verilmiştir.
3920.51.00.00.00 GTİP'li Poli(Metil Metakrilik)ten Olan Plastik Plaka, Levha, Film, Folyo Ve Şerit Cinsi Eşyalarda Gözetim Uygulaması Değiştirilmiştir.
Rusya Federasyonu Menşeli veya Çıkışlı Ürünlerde Faturaların Ticaret Müşavirliği / Ateşeliğince Onaylanması Gerekliliği Hk.
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'nde Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) Başvurusu ve Uygulamasında Önemli Değişiklikler Yapılmıştır.
Antrepo Başvurularında Aranan Bilgi Ve Belgelerde Değişiklik Yapılmıştır.
Singapur İle Yapılan Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesinde Menşe İle İlgili Uygulama Esasları Belirlenmiştir.
Tareks Kapsamına Giren Ürün Listesi Genişletilmiştir.
Genelleştirilmiş tercihler sisteminden yararlanacak ülkeler listesinde değişiklik yapıldı.
0202.20 Gümrük Tarife Pozisyonlu Ürünler İçin 2017 Yılı Gümrük Vergi Oranı %0 Olarak Uygulanacaktır.
4818.90 Tarife Pozisyonlu Ürünler ile 8302.20 Tarife Ürünler İçin İlave Gümrük Vergisi Kararında Tanım Değişikliği Yapılmıştır.
4202 Faslında Sınıflandırılan Ürünler İçin Getirilen Gözetim Uygulaması Yürürlükten Kaldırılmıştır.
Poli (Metil Metakrilik) İthalatına Gözetim Uygulaması Getirilmiştir.
Randıman Oranı Farklılığı Tespiti Hk.
1 2 3 4 5 6