1 2 3 4
İsrail Menşeli "Renksiz Düzcam" İthalatında Dampinge Karşı Kesin Önlem Yürürlüğe Konulmuştur.
73.18 Tarife Pozisyonunda yer alan bazı eşyaların gözetim tutarları arttırıldı.
Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında Yapılması Gereken Ayniyet Tespiti Hakkında Genelge yayınlandı.
Antrepolardaki İşlemler ile Gözetim ve Denetim Faaliyetlerine İlişkin Düzenlemelere İlişkin Genelge Yayınlandı.
Bavul, Valiz, Çanta, Sandık, Kılıf ve Bazı Mahfazalara %30 İlave Gümrük Vergisi Getirildi.
Paslanmaz Çelikten Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayınlandı.
Dahilde İşleme Rejimi Kapsamındaki Firma Talepleri Hakkında Yazı Yayınlandı.
Kısmi Muafiyette Faiz Uygulaması Hakkında Yazı Yayınlandı.
Bazı Eşyanın İthalatına İlave Gümrük Vergisi Getirildi.
Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapıldı.
Bazı Tekstil Ürünlerindeki İlave Gümrük Vergisi Oranları Değiştirildi.
Eşdeğer Parça Belgelendirmesi 1 Haziran'da Başlayacaktır.
Bulgaristan ve Vietnam Menşeli Kontrplakların İthalatında Dampinge Karşı Önlem Soruşturması Açılmıştır.
Ticaret Politikası Önlemlerine Tabi Kumaş ve Mensucat Cinsi Eşyada Menşe Şahadetnamesi İbraz Zorunluluğu.
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
İhracat Beyannamesi Ekinde E-Arşiv Faturalarının Kullanımı ve Teyit İşlemine Açıklık Getirildi.
Bazı Mobilyaların İthaline Ek Gümrük Vergisi Getirildi.
GTS Kapsamında Yapılacak İhracatta Düzenlenecek EUR.1 Dolaşım Belgesi ve Fatura Beyanına İlişkin Yönetmelik Yayınlandı.
Satınalma Komisyonları
Referans Fiyat Uygulaması
1 2 3 4