1 2 3 4
Yurt Dışından Getirilen Kişisel Kullanıma Mahsus Araçlarda İzin Süresi 6 Aydan 2 Yıla Çıkartıldı.
İlave Gümrük Vergisi ile İlgili BKK'ların Yayımı Tarihinden Önce Türkiye'ye Sevk Edilmek Üzere Bir Taşıma Belgesi Düzenlenerek Yüklemesi Yapılmış Olan Eşya İçin İlave Gümrük Vergisi Alınmayacaktır.
72.08 Pozisyonunda Bulunan Bazı Demir ve Alaşımsız Çelikten Yassı Hadde Ürünlerin İthalatında Teminat Şeklinde Geçici Önlem Uygulanması Yürürlüğe Konulmuştur.
Bazı Eşyalara İlişkin Gözetim Uygulamaları Hakkında Tebliğler Yayınlandı.
Bazı Eşyalara İlişkin Anti-Damping ve Gözetim Uygulamaları Hakkında Tebliğler Yayınlandı.
Ekonomi Bakanlığınca Özel Faturalar ve "VAT Free & VAT Off" Faturalar ile İlgili Açıklamalar Yapılmıştır.
Serbest bölgede Türk Menşeli Olmayan Girdilerden Elde Edilen Nihai Ürün İçin İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına Açıklık Getirilmiştir.
Malezya Menşeili Ürünlere İlişkin Tavizli Gümrük Vergisi Oranlarını Belirten İthalat Rejim Kararına Ek Karar Yayımlanmıştır.
Bazı Eşyalar İçin Gümrük Vergisi Oranları Yeniden Düzenlenmiştir.
ÇHC, Hindistan, Tayland, Endonezya ve Malezya Menşeli Bazı Eşyalar için Belirlenen Oranlarda Dampinge Karşı Kesin Önlemin Devamına Karar Verilmiştir.
Danıştay, YGM ile İlgili Gümrük Yönetmelik Değişikliğinin Yürütmesinin Durdurulmasına Karar Verdi.
Bazı Kapı Kilitleri ile Kilit Kasaları için Dampinge Karşı Kesin Önlem Alınmıştır.
ABD Menşeli Beyazlatılmamış Birincil Elyaf Yüzey (Kraftlayner) Kağıtları İçin Dampinge Karşı Kesin Önlem Alınmıştır.
Doğrudan Satış Yöntemiyle Satılmak Üzere İthal Edilen Eşyanın Gümrük Kıymetine İlişkin Genelge Yayınlandı.
Menşe ispatı olarak yapılan Fatura beyanları.
TRT Bandrol Ücretlerine İlişkin Karar Yayımlandı.
Duvar Kâğıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Ek Mali Yükümlülük Getirildi.
Credit Note Belgelerinin Gümrük Kıymetin Belirlenmesinde Dikkate Alınmasına İlişkin Açıklama Yapılmıştır.
3920.51 Tarife Pozisyonunda Yer Alan Eşyanın İthalatında Gözetim Uygulaması.
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır.
1 2 3 4