1 2
A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin Basımı, Dağıtımı ve Satışında TİM ve İhracatçı Birliklerinin Yetkilendirilmesi
Gümrük Genel Tebliği (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) Yayımlandı.
Gümrük İşlemlerine İlişkin 2015 Yılı Tutarları Belirlendi.
Gümrük Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerince Yapılan İşlemler
Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
İthalat Sırasında Tahsil Edilecek Olan Bandrol Ücretlerinin ÖTV ve KDV Matrahlarına Dahil Edilmesi
Vadeli İthalatta KKDF’nin Takip ve Tahsilinin Münhasıran Gümrük İdarelerince Yapılacağına Dair Düzenleme Yapıldı.
Ayçiçek Tohumunun İthalatında Uygulanan Gözetim Tutarı Artırıldı.
Fasulye Cinsi Ürünlerin Gümrük Vergisi Oranlarında Değişiklik Yapıldı.
Ayakkabı İthalatında İlave Gümrük Vergisi Getiren Kararda Değişiklik Yapıldı.
Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanmasında Değişiklik Yapıldı.
Ayakkabı İthalatında İlave Gümrük Vergisi Alınacaktır.
Basitleştirilmiş Gümrük Uygulamalarında Yeni Dönem: Onaylanmış Kişi Statüsü Yerine Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası.
Gözlük Çerçeveleri İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar Yayımlandı.
Etilen Glikol (Etandiol) İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar Yayımlandı.
Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar Yayımlandı.
Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar Yayımlandı.
Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2014/1) Yayımlandı.
2014 Yılı İthalat Rejimi Kararı Eki Listeler (2014 Yılı Gümrük Vergileri) Yayımlandı.
1 2