1 2 3
İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı
Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı.
"Sentetik veya Suni Devamsız Liflerden Dokunmuş Mensucat"ın İthaline İlişkin Tebliğ (2012/13) Yayımlandı.
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı.
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/10) Yayımlandı.
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2012/11 ve 2012/12 No.lu Tebliğ Yayımlandı.
Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yatırım Teşvik) (Seri No: 11) Yayımlandı.
Belirli Elektrikli Aletlerin İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar Yayımlandı.
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2012/6 ile 2012/8 No.lu Tebliğ Yayımlandı.
Akrilonitril, Etilen Glikol İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında ve İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğler Yayımlandı.
Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Yayımlandı.
İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/3) Yayımlandı.
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de (Ayçiçeği Tohumu Yağı) Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Yayımlandı.
Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlandı.
Mobilyaların Serbest Dolaşıma Giriş İşlemlerini Gerçekleştirmeye Yetkili Gümrük Müdürlükleri
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Canlı Büyükbaş Hayvanlar - Diğerleri)
İhracatta Zorunlu Standart ve Kalite Kontrollerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/18)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.
1 2 3