1 2 3 4 5
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2010/6 sayılı Tebliğ Yayınlandı.
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2010/1) Yayımlandı.
Karadağ Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında 2010/157 Sayılı Karar Yayımlandı.
2010/97 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Yayımlandı.
Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 4) Yayımlandı.
Tuz İthalatında Geçici Korunma Önleminin Yürürlükten Kaldırılmasına ve Alınan Teminatın İadesine İlişkin 2010/136 Sayılı Karar Yayınlanmıştır.
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2010/2) Resmi Gazete’de Yayımlandı.
Motosiklet İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar Yayımlandı.
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/14 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Hakkında Tebliğ Yayımlandı.
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2010/1 ila 2010/6 sayılı Tebliğler Yayımlandı.
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 2) Yayımlandı.
Türk Standartları Enstitüsü Tarafından Uygunluk Değerlendirmesi Yapılan Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2010/22) Yayımlandı.
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Tutanağı Usul ve Esaslarına İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/25) Yayımlandı.
Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 12) Yayımlandı.
Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 1) Yayımlandı.
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2010/2) Yayımlandı.
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2010/1) Yayımlandı.
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Bazı Tebliğlerde Değişiklik Yapılmıştır.
2010 Yılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğleri Yayımlandı.
2010/1 ila 2010/21 sayılı İthalat Tebliğleri Yayımlandı.
1 2 3 4 5