1 2 3 4 5
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2010/16) Yayımlandı.
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2006/8 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Yayımlandı.
2010/12 ila 2010/15 Sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğler Yayımlandı.
Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin İthalat: (2010/4) Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Yayımlandı.
Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Yayımlandı.
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2010/4) Yayımlandı.
Tıbbi Cihazların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2010/33)Yayımlandı.
Sağlık Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Bazı Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Hakkında Tebliğ (No: 2010/34) Yayımlandı.
Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2010/5) Yayımlandı.
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/11) Yayımlandı.
Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı.
2006/12 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2010/4) Yayınlandı.
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı.
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2010/3) Yayımlandı.
Kuvvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimine, İthalatına ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ Yayınlandı.
Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı.
Karadağ Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayınlandı.
Türk Standartları Enstitüsü Tarafından Uygunluk Değerlendirmesi Yapılan Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2010/28) Yayınlandı.
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2006/15 Sayılı Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ Yayınlandı.
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin 2010/2 ila 2010/5 No.lu Tebliğler Yayımlandı.
1 2 3 4 5