1 2 3 4 5
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2010/7) yayımlandı.
Menşe İspat Belgelerine İlişkin Gümrük Genel Tebliği Yayımlandı.
Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar yayımlandı.
Royalti ve Lisans Ücretlerinin, Gümrük İdaresine Beyan Edilmemesi Durumunda Yapılacak İslemler Hakkında Genelge Yayınlandı.
Hayvan İthalatında Gümrük Vergisi Düşürüldü.
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2010/22) Yayımlandı.
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2010/21) Yayımlandı.
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2010/19) Yayımlandı.
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/29 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Yayımlandı.
Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 8302.10.00.00.00, 8302.50.00.00.00 ve 8302.42.00.00.00 Pozisyon No'lu Eşya için İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
Bebek Arabaları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthalatında Yürütülecek Olan Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2005/8 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Yayımlandı.
Çin Tayvanı (Tayvan) ve Vietnam menşeli "motosiklet iç ve dış lastikleri" için İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Tebliğ Yayımlandı.
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı.
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2005/10 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Yayımlandı.
2006/12 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2010/7) Yayımlandı.
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2007/18 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Yayımlandı.
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2010/5) Yayımlandı.
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Çerçevesinde Yürürlükte Bulunan Dampinge Karşı Önlemlerden 2011 Yılının Birinci Yarısında Süresi Dolacak Olanların Listesi Yayımlandı.
Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2010/23) Yayımlandı.
1 2 3 4 5