Gelir İdaresi Başkanlığınca, yurt dışında ve yurt içinde bulunan bazı varlıkların ekonomiye kazandırılması rehberi ile Varlık Barışı’na ilişkin soru ve cevaplar broşürü yayınlandı.

Bilindiği üzere, 05/07/2022 tarihli R.G’de yayımlanan 7417 Sayılı Kanun’un 50 nci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 15 inci maddeyle yeni bir Varlık Barışı düzenlemesi getirilmiş ve bu konuya ilişkin usul ve esaslar 09/08/2022 tarihli 1 Seri No.lu Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ ile belirlenmiştir.

Söz konusu düzenlemeyle;

  • Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması ve bu varlıkların gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince kanuni defter kayıtlarına alınması,
     
  • Yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymetler, diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazların vergi dairesine beyan edilerek kanuni defter kayıtlarına alınması,
     
  • Yurt içinde bulunan madde kapsamındaki varlıkların gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlarca beyan edilmesi,

imkânı getirilmiştir.

Bu defa, Gelir İdaresi Başkanlığınca, düzenleme ile getirilen imkânlara ilişkin açıklamaların yer aldığı “Rehber” ile en çok sorulan hususlar ile ilgili olarak "Varlık Barışı'na İlişkin Soru ve Cevaplar Broşürü" hazırlanarak kullanıma sunulmuştur.

Söz konusu çalışmalara aşağıdaki bağlantı yolları aracılığıyla ulaşabilirsiniz

Yurt Dışında ve Yurt İçinde Bulunan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Rehberi

Varlık Barışı’na İlişkin Soru ve Cevaplar Broşürü

1 Seri No.lu Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliği