Deprem nedeniyle mücbir sebep ilan edilen  Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükelleflerin, 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) ve (b) bendi uyarınca belirlenen teminat verme süresinin uzatılması hakkında sirküler yayınlandı.

Deprem nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ve Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri ve katma değer vergisi yönünden mükellefiyeti bulunan adi ortaklıklar ile bu il veya ilçelerde mükellefiyet kaydı bulunmayıp, söz konusu yerlerdeki meslek mensuplarıyla arasında deprem tarihi itibarıyla Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi bulunması nedeniyle mücbir sebep kapsamında değerlendirilen mükelleflerin, mücbir sebep halinin 30/4/2024 tarihine uzatılması sebebiyle bu kapsamdaki mükelleflerden anılan Tebliğin 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca verilmesi gereken teminatın verilme süresi 1/7/2024 (bu tarih dahil) tarihine uzatılmıştır.

Diğer taraftan, bu yerlerde mücbir sebep halinin 30/4/2024 tarihine uzatılması sebebiyle bu kapsamdaki mükelleflerden anılan Tebliğin 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi uyarınca 2023 yılında verilmesi gereken teminat aranmayacak olup, 2024 yılında verilmesi gereken teminatın verilme süresi 1/7/2024 (bu tarih dahil) tarihine uzatılmıştır.

Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak: GİB