Gelir İdaresi Başkanlığı, tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma süreçlerini açıklayan broşürler ile bu konuları görsel olarak anlaşılır hale getiren infografik hazırlamıştır.

Bilindiği üzere, uzlaşma müessesesi; ikmalen, re’sen ve idarece tarh edilecek/edilen vergiler ve bunlara ilişkin kesilecek/kesilen vergi ziyaı cezaları ile 2024 yılı için 23.000 Türk lirasını aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları konusunda, mükellefin yargı sürecinde katlanacağı maliyetleri ve uzun işlem süreçlerini ortadan kaldıran idari bir çözüm yoludur.

Uzlaşma, tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşma olarak ikiye ayrılmaktadır.

Uzlaşma kapsamına alınan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tutarı, her yıl yeniden değerleme oranında artırılması nedeniyle “Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Broşürü” ile “Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Broşürü” Gelir İdaresi Başkanlığınca  güncellenerek kullanıma sunulmuştur.

Söz konusu broşürlere ve infografiğe aşağıdaki bağlantı yollarıyla ulaşabilirsiniz.

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Broşürü

Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Broşürü

İnfografik