Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2011 / 48 6111 Sayılı Kanun Kapsamında KDV Mükelleflerinin Özel Esaslardan Genel Esaslara Dönüşü ile İlgili KDV Genel Tebliği Yayımlandı. (22.4.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 47 6111 Sayılı Kanun Kapsamındaki Kesinleşmiş Borçlara İlişkin Başvurular İnternet Ortamında Yapılabilecek. (19.4.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 46 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlandı. (14.4.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 45 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı. (12.4.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 44 Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortası Şirketlerince Yapılan Ödemelerin Yalnızca Yatırılan Primlere Sağlanan Nemalar Üzerinden Vergi Kesintisi Yapılacağına İlişkin Danıştay Kararı (12.4.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 43 Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form'u ("Ek 2 Formu") Doldururken Dikkat Edilecek Önemli Hususlar ve Son Hatırlatmalar. (11.4.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 42 5811 Sayılı Varlık Barışı Kanunu Kapsamında Beyanda Bulunmakla Birlikte, Kanun'da Yer Alan Koşulları Yerine Getiremeyenlere 6111 Sayılı Kanunla Sağlanan Olanaklara İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (7.4.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 41 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ Yayımlandı. (6.4.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 40 Serbest Bölgelerde KKDF Uygulamasına İlişkin 2011/16 Sayılı Genelge Yayınlandı. (4.4.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 39 Bazı Beyanname ve Bildirimler için e-Beyanname Sisteminde Güncelleme Yapılmıştır. (4.4.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 38 31.03.2011 Tarihi İtibariyle Menkul Kıymetlerin Değerlemesine İlişkin Açıklamalar. (4.4.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 37 Gayrimenkullerin Elden Çıkarılması Halinde, Değer Artışı Kazancının Hesaplanmasında, İktisap Tarihi Olarak Hangi Tarihin Esas Alınacağına İlişkin Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri Yayınlandı. (28.3.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 36 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler (15.3.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 35 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) Yayınlandı. (15.3.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 34 Libya'da Meydana Gelen Olaylardan Etkilenen Mükelleflerin Vergi Usul Kanunu’nun Mücbir Sebep Hükümlerinden Faydalandırılması Hakkında Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayınlandı. (4.3.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 33 Gerçek Kişi Bireysel Yatırımcılar Tarafından Beyan Edilmesi Gereken Menkul Sermaye Gelirleri (4.3.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 32 Bazı Konularda Belge Düzeni, Sinema Filmlerinin Amortisman Oranlarında Değişiklik Yapılması ve Kesin Mizan Bildirimleri Hakkında VUK Genel Tebliği Yayımlandı. (2.3.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 31 ÖTV Kanunu'na Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan ÖTV Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar Yayınlanmıştır. (2.3.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 30 2010 Yılında Elde Edilen Kira Gelirlerinin (GMSİ) Beyanı (1.3.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 29 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6111 Sayılı Kanun'un Uygulamasına Yönelik Olarak Tebliğ Taslağı Hazırlandı. (28.2.2011)
1 2 3 4 5 6 7