Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2011 / 68 6111 Sayılı Kanun'un 10. Maddesi Kapsamında, İşletmede Mevcut Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayan Emtiaya İlişkin Olarak Ödenen KDV'nin, KDV İadesi Talep Eden Mükellefler Tarafından "İndirilecek KDV Listesi" ve "Yüklenilen KDV Listesine" Dahil Edilebilme Şekli Hakkında Duyuru. (31.5.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 67 Norveç Krallığı ile Yapılan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylandığına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı. (30.5.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 66 Vergi Levhalarının İnternet Vergi Dairesinden Alınabileceğine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. (27.5.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 65 6111 Sayılı Kanun'un 10/3 Maddesi Kapsamında Ödenen KDV'nin 1 No.lu KDV Beyannamesinin "Bu Döneme Ait İndirilecek KDV Tutarının Oranlara Göre Dağılımı" Tablosuna Dahil Edilme Şekline İlişkin Duyuru. (25.5.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 64 Vergi Levhaları 1 Haziran ile 30 Haziran 2011 Tarihleri Arasında İnternet Vergi Dairesinden Alınabilecektir. (25.5.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 63 KDV İade Taleplerinde Elektronik Ortamda Alınacak İndirilecek ve Yüklenilen KDV Listelerinin Doldurulmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Duyuru. (18.5.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 62 Turizm İşletmelerine Dahil Binalar için Geçici Emlak (Bina) Vergisi Muafiyetinin Uygulanmasında Geçerli Olan Belgeler ve Sürelere İlişkin Sirküler Yayımlandı. (12.5.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 61 Yabancı Sermayeli Şirket ve İrtibat Bürolarının Bildirim Mükellefiyetleri (11.5.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 60 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır. (11.5.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 59 Vergi Affında Yer Alan Bazı Başvuru ve Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (6.5.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 58 Kod Listesinden Çıkmak İsteyen Mükellefler 31 Mayıs 2011 Tarihine Kadar Başvuru Yapabileceklerdir. (5.5.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 57 Vergi Levhalarının İnternet Vergi Dairesinden, Elektronik Ortamda Alınması Yeterli Olup, Vergi Levhaları Ayrıca Mali Müşavirlere veya Vergi Dairesine Tasdik için Gönderilmeyecektir. (5.5.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 56 Kanada ile Yapılan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylandığına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı. (3.5.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 55 1 Ocak 2011 Tarihiden Geçerli Olmak Üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelik Tutarları Yeniden Belirlendi. (3.5.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 54 6111 Sayılı Torba Kanun'da Süreler Uzatıldı. (30.4.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 53 6111 Sayılı Kanun'la 5510 Sayılı Kanun'un İsteğe Bağlı Sigortalılık Uygulamalarında Yapılan Düzenlemelere İlişkin SGK Genelgesi Yayınlanmıştır. (29.4.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 52 2011 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 2,34 Olarak Tespit Edilmiştir. (27.4.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 51 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı. (26.4.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 50 Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi 29 Nisan 2011 Cuma Gün Bitimine Kadar Uzatılmıştır. (26.4.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 49 2011/3 ve 2011/4 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun İç Genelgeleri Yayınlandı. (22.4.2011)
1 2 3 4 5 6 7