Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2011 / 108 Bulgur ve Ette KDV İndirimi Yapıldı. (28.11.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 107 2011 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (% 10,26) Olarak Açıklandı. (17.11.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 106 Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Yayımlandı. (11.11.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 105 Vergi İncelemelerinde Uyulacak Yeni Usul ve Esaslar (3.11.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 104 2A Numaralı ÖTV Beyannamesinin Elektronik Ortamda Verilmesine İlişkin ÖTV Tebliği Yayımlandı. (1.11.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 103 Van İlinde Meydana Gelen Deprem Felaketi için Yapılan Yardımların İndirimi (27.10.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 102 2011 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Tespit Edilmiştir. (26.10.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 101 Sigaradaki Özel Tüketim Vergisi Oranlarında İndirim Yapıldı. (26.10.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 100 Deri İmalatında Tecil-Terkin Uygulamasına Yönelik Olarak Sirküler Yayınlandı. (18.10.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 99 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri ve Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı. (13.10.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 98 30.09.2011 Tarihi İtibariyle Menkul Kıymetlerin Değerlemesine İlişkin Açıklamalar. (3.10.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 97 Türkiye Almanya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Hakkında Özet Açıklamalar. (23.9.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 96 21 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği Yayımlandı. (21.9.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 95 Türkiye ile Almanya Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması İmzalandı. (19.9.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 94 6111 Sayılı Kanun Uyarınca SGK Alacaklarının Yapılandırılmasına İlişkin Başvurular Hakkında Genelge Yayımlandı. (19.9.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 93 Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Tutarları ile Tecil Edilebilir Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır. (14.9.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 92 2011/Temmuz Dönemine İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresi Uzatılmıştır. (25.8.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 91 Vergi Usul Kanununun Tekerrür İle İlgili Hükmünün Uygulanmasına Yönelik Açıklamaların Yer Aldığı Sirküler Yayınlandı. (15.8.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 90 Somali'ye Yapılan Yardımların İndirimi (12.8.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 89 KDV Kanunu'nun Uygulamasına İlişkin Mevcut Sirkülerlerin Birleştirilmesi ile Uygulamada Tereddüt Edilen Diğer Hususlara Yönelik Açıklamaların Yer Aldığı Sirküler Yayınlandı. (10.8.2011)
1 2 3 4 5 6 7