Arama

Sirküler

... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2022 / 130 Form Ba - Bs Bildirimi Verme Zorunluluğu İlişkin VUK Tebliği Yayımlandı. (5.12.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 129 Yatırım Teşvik Kararında Değişiklik Yapıldı (1.12.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 128 2023 Yılında Bağımsız Denetime Tabi Şirketler (30.11.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 127 7421 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı (28.11.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 126 Yeni Getirilen İstisna Düzenlemelerine İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı (25.11.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 125 2022 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %122,93 Olarak Belirlenmiştir (24.11.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 124 Yemek Yardımı İstisnasına İlişkin SGK Genelgesi Yayınlandı (24.11.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 123 Binek Otomobillerin ÖTV Matrah Aralıkları Yeniden Belirlendi (24.11.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 122 Yemek Yardımı İstisnası ile İlgili Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı (14.11.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 121 7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı (9.11.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 120 Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumlarında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı (8.11.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 119 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 311)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 321) Yayımlandı (31.10.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 118 26 Ekim 2022 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması (27.10.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 117 30/09/2022 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Dövizlerin KKM Hesaplarına Dönüşümüne Kurumlar Vergisi İstisnası Uygulanacaktır (27.10.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 116 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı (25.10.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 115 Kredi Kullanımına İlişkin Yeni BDDK Kararı (24.10.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 114 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (21.10.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 113 92 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı (11.10.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 112 Yeni Kanun Teklifi ile Yapılması Öngörülen Vergi Düzenlemeleri (10.10.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 111 Yeni Torba Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu (7.10.2022)
... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...