Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2024 / 58 Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Tebliğ Yayımlandı (15.6.2024)
Vergi Sirküleri 2024 / 57 562 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı (12.6.2024)
Vergi Sirküleri 2024 / 56 Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapıldı (8.6.2024)
Vergi Sirküleri 2024 / 55 7511 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı (29.5.2024)
Vergi Sirküleri 2024 / 54 Vergi Rekortmenlerinin Açıklanmasına İlişkin Düzenlemelerin Yer Aldığı VUK Tebliği Yayımlandı (27.5.2024)
Vergi Sirküleri 2024 / 53 Elektronik Defter Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı (21.5.2024)
Vergi Sirküleri 2024 / 52 Gecikme Zammı, Gecikme Faizi, Pişmanlık Zammı ve Tecil Faizi Oranı Yeniden Belirlendi (21.5.2024)
Vergi Sirküleri 2024 / 51 6 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı (16.5.2024)
Vergi Sirküleri 2024 / 50 2024/I. Geçici Vergi Dönemi Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri 22 Mayıs 2024 Çarşamba Gününe Uzatıldı (15.5.2024)
Vergi Sirküleri 2024 / 49 Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu (6.5.2024)
Vergi Sirküleri 2024 / 48 Yabancı Sermayeli Şirket ve İrtibat Bürolarının Bildirim Mükellefiyetleri ve Mayıs Ayı Yükümlülükleri (3.5.2024)
Vergi Sirküleri 2024 / 47 Bazı Stopaj Oranları Artırıldı (1.5.2024)
Vergi Sirküleri 2024 / 46 2024 Hesap Dönemi Birinci Geçici Vergi Döneminde Enflasyon Düzeltmesi Yapılmayacaktır (29.4.2024)
Vergi Sirküleri 2024 / 45 Yeme İçme Hizmetlerinde KDV Oranı Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı (27.4.2024)
Vergi Sirküleri 2024 / 44 Depremlerden Etkilenen Bazı Yerler İçin Mücbir Sebep Halinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru (26.4.2024)
Vergi Sirküleri 2024 / 43 Süre Uzatımlarına İlişkin Sirküler Yayımlandı (26.4.2024)
Vergi Sirküleri 2024 / 42 Yiyecek ve İçecek Hizmeti Sunan Yerlerde KDV Oran Uygulamasına İlişkin KDV Tebliğ Taslağı Yayınlandı. (16.4.2024)
Vergi Sirküleri 2024 / 41 2024 Yılında Bağımsız Denetime Tabi Şirketler (15.4.2024)
Vergi Sirküleri 2024 / 40 Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formu Doldururken Dikkat Edilecek Önemli Hususlar ve Son Hatırlatmalar (4.4.2024)
Vergi Sirküleri 2024 / 39 Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Değişiklikleri (2.4.2024)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...