Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2020 / 28 e-Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin Duyuru (17.1.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 27 16 Ocak 2020 Tarihli İhracat Genelgesi Yayınlandı. (17.1.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 26 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Gönderilmesine İlişkin VUK Sirküleri Yayımlandı. (14.1.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 25 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 515) Yayımlandı. (10.1.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 24 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin SGK Duyurusu. (8.1.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 23 Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları (01.01.2020-30.06.2020) (7.1.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 22 Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi. (7.1.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 21 31.12.2019 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Esas Alınacak Döviz Kurları (6.1.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 20 Kuyum Satışlarında Fatura Düzenleme Haddi 3 Katına Çıkarıldı. (6.1.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 19 Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik Yayımlandı. (6.1.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 18 Bazı Mallara Uygulanacak KDV Oranları Yeniden Belirlenmiştir. (2.1.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 17 İhracat Bedellerinin Türk Lirasına Çevrilmesi Zorunluluğu Kaldırıldı. (2.1.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 16 Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerinde ÖTV Artışı Uygulanmayacaktır. (1.1.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 15 Tecil Faizi Oranı Yıllık %15'e İndirilmiştir. (1.1.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 14 Gecikme Zammı Oranı Aylık %1,6'ya İndirilmiştir (1.1.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 13 Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2019/1) Yayımlandı. (1.1.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 12 2020 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları. (1.1.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 11 Engellilere ÖTV'den İstisna Araç Satışındaki Parasal Sınır Yeniden Belirlenmiştir. (1.1.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 10 2020 Yılında Cep Telefonu Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınacak Maktu Özel İletişim Vergisi Tutarı. (1.1.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 9 2020 Yılında Uygulanacak KDV İade Alt Sınırı Belirlendi. (1.1.2020)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...