Arama

Sirküler

1 2 3
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2024 / 33 e-Defter Uygulamasında Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı (22.2.2024)
Vergi Sirküleri 2024 / 32 Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması Hakkında Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayımlandı (21.2.2024)
Vergi Sirküleri 2024 / 31 Nakit Sermaye Artırımı Üzerinden Hesaplanan Faiz İndiriminde Dikkate Alınacak Oran Revize Edildi (20.2.2024)
Vergi Sirküleri 2024 / 30 2023 Yılında Elde Edilen Menkul Sermaye Gelirlerinin Vergileme Esasları, Beyanı ve Ödemesi (20.2.2024)
Vergi Sirküleri 2024 / 29 Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı (16.2.2024)
Vergi Sirküleri 2024 / 28 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 50 Seri No.lu KDV Tebliği (12.2.2024)
Vergi Sirküleri 2024 / 27 Sorumlu Sıfatıyla Verilen KDV Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Tarihi Uzatıldı (10.2.2024)
Vergi Sirküleri 2024 / 26 31/12/2023 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Uygulanacak Döviz Kurları Açıklandı (5.2.2024)
Vergi Sirküleri 2024 / 25 1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Yapılan Değişikliklere İlişkin GİB Duyurusu (4.2.2024)
Vergi Sirküleri 2024 / 24 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 69) Yayımlandı (4.2.2024)
Vergi Sirküleri 2024 / 23 Yurt Dışı Gündelik Tutarlarına İlişkin Karar Yayımlandı (18.1.2024)
Vergi Sirküleri 2024 / 22 Kart, Şifre ve Kodlarda KDV Uygulaması ile Uluslararası Taşımacılık İşlerinde İstisnaya İlişkin KDV Tebliği Yayımlandı (18.1.2024)
Vergi Sirküleri 2024 / 21 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Yayınlandı (16.1.2024)
Vergi Sirküleri 2024 / 20 Makaronlarda Müteselsil Sorumluluk Hakkında ÖTV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik (12.1.2024)
Vergi Sirküleri 2024 / 19 Form Ba - Form Bs Bildirimlerine Dâhil Edilmemesi Gereken Belgelere İlişkin Duyuru (10.1.2024)
Vergi Sirküleri 2024 / 18 Nakit Sermaye Artırımı Üzerinden Hesaplanan Faiz İndiriminde Dikkate Alınacak Oran (9.1.2024)
Vergi Sirküleri 2024 / 17 Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı (4.1.2024)
Vergi Sirküleri 2024 / 16 İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı (3.1.2024)
Vergi Sirküleri 2024 / 15 Petrol Ürünlerine Uygulanan Maktu ÖTV Tutarları Artırıldı (3.1.2024)
Vergi Sirküleri 2024 / 14 Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenme Süresi Uzatıldı (2.1.2024)
1 2 3