Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2022 / 22 TL Mevduata Dönüşümden Elde Edilen Kazançlara İstisna Uygulamasına İlişkin Tebliğ Taslağı Güncellendi. (8.2.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 21 Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapıldı (2.2.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 20 Enflasyon Düzeltmesinin Ertelenmesi ile Yabancı Paralar ve Altın Hesaplarının TL Mevduata Dönüştürülmesinden Elde Edilen Kazançlara İstisna Uygulamasına İlişkin Kanun Yayımlandı. (31.1.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 19 Ücretlerin Vergilendirilmesine İlişkin 319 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliği Yayınlandı. (27.1.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 18 Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı. (25.1.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 17 e- Uygulamalarda Bazı Değişiklikler Yapan 535 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı (24.1.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 16 Kıdem Tazminatı Tavanı Yeniden Belirlendi (10.848,59 TL). (24.1.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 15 İhracatçıya ve Üreticiye Kurumlar Vergisi İndirimi, Yatırım Fonu Katılma Belgesi Kâr Paylarına İstisna ve BES Uygulamasına İlişkin 7351 Sayılı Kanun Yayımlandı. (22.1.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 14 Sermayesinin Yarısından Fazlası Kamuya Ait Olan Şirketlerde Avans Kar Dağıtımı (19.1.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 13 Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) Yayımlandı. (19.1.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 12 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 40) Yayımlandı. (18.1.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 11 Enflasyon Düzeltmesinin Ertelenmesi ve TL Mevduata Dönüşümde Kur Farkı ve Altın Kazançlarına Kurumlar Vergisi İstisnası Sağlanmasına İlişkin Kanun Teklifi (14.1.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 10 Bazı Binek Otomobillerin ÖTV Matrah Aralıkları ve ÖTV Oranları Hakkında Karar Yayımlandı (13.1.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 9 Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar için Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı (12.1.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 8 Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları (11.1.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 31 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı (10.1.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 7 Nakit Sermaye Artırımı Üzerinden Hesaplanan Faiz İndiriminde Dikkate Alınacak Oran (7.1.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 6 Yatırım Teşvik Belgesi Başvuru ve Revize İşlemlerinde Ücret Alınmasına İlişkin Duyuru (7.1.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 5 Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Taslak Tebliğ Hazırlandı (7.1.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 4 Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi (10.596,74 TL) (6.1.2022)
1 2 3 4 5 6 7 8