Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2022 / 83 01.07.2022 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ve Asgari Ücret Tutarı (2.7.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 82 Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapıldı (29.6.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 81 İstanbul Finans Merkezi Kanunu Yayımlandı. (29.6.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 80 Yeni Kanun Teklifi ile Yapılması Öngörülen Vergi Düzenlemeleri (29.6.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 79 Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Bazı İndirimli Stopaj Oranlarının Uygulama Süresi Uzatıldı (28.6.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 78 Kredi Kullanımına Döviz Varlığı Sınırı Getirilmesine İlişkin BDDK Kararı (27.6.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 77 İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulamasına İlişkin Sirküler Yayınlandı (23.6.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 76 Konut Kiralarında Kira Artış Oranının En Fazla %25 Olmasını Düzenleyen Kanun Yayımlandı (13.6.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 75 Tüketici Kredilerinde BSMV Oranı %10'a Yükseltildi (13.6.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 74 İstanbul Finans Merkezi Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına Sunuldu. (2.6.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 73 KDV1, KDV2, KDV2B ve KDV9015 Beyannamesinde Yapılan Değişiklikler (2.6.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 72 Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenme Süreleri Uzatıldı. (31.5.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 71 İnternet Ortamında Yayımlanan İlanlara Yönelik Sürekli Bilgi Verme Zorunluluğu Getirildi (31.5.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 70 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 42 Seri No.lu Tebliğ Yayımlandı (31.5.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 69 Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu Vermek için Son Tarih: 30 Haziran 2022 (30.5.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 68 7407 Sayılı Kanun Yayımlandı. (28.5.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 67 Ar-Ge veya Tasarım Merkezi ile Bölge Dışında Geçirilen Sürelerde Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı (27.5.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 66 Alkollü içecekler ve Tütün Mamullerinde ÖTV artırıldı (27.5.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 65 Basit Usule Tabi Mükelleflere İlişkin 320 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı (26.5.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 64 Bazı Cihazların TRT Bandrol Oranları Artırıldı (26.5.2022)
1 2 3 4 5 6 7 8