Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2022 / 103 E-İrsaliye Uygulama Kılavuzunda Düzenlenme Süresine İlişkin Değişiklik Yapıldı (9.9.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 102 2022 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Desteğine İlişkin Genelge Yayımlandı (9.9.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 101 Gerçek Faydalanıcı Tanımının Açıklanmasına Yönelik Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayınlanmıştır (5.9.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 100 E-ihracat Destekleri Hakkında Karar Yayımlandı (1.9.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 99 Varlık Barışı Düzenlemesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı (10.8.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 98 Haksız Çıkma Zammının İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı (4.8.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 97 30/06/2022 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Dövizlerin KKM Hesaplarına Dönüşümüne Kurumlar Vergisi İstisnası Uygulanacaktır (27.7.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 96 MPHB, KDV ve Damga Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı (26.7.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 95 ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı (26.7.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 94 Yabancılar ve Türkiye Mukimi Olmayan Gerçek Kişilerle Yapılacak İşlemlere İlişkin Tahsilat ve Ödemeler Tevsik Zorunluluğu Kapsamı Dışına Çıkartılmıştır (25.7.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 93 Uzlaşma Komisyonlarının Yetki Sınırlarına İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (25.7.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 92 Gecikme Zammı, Gecikme Faizi, Pişmanlık Zammı ve Tecil Faizi Oranı Yeniden Belirlendi (21.7.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 91 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinde Uzaktan Çalışma Oranı %75'e Çıkarıldı (21.7.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 90 Kredi Kullanımına İlişkin Yeni BDDK Kararı (8.7.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 89 Vergi Davalarında Teminat Alınmadan Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilemeyeceğini Öngören Kuralın İptali (7.7.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 88 Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları (7.7.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 87 Şirketlerin 31/12/2021 ile 30/06/2022 Tarihleri Arasında Sahip Oldukları Döviz Mevduatları KKM Kapsamına Alınabilecektir (6.7.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 86 7417 Sayılı Torba Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı. (5.7.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 85 Kıdem Tazminatı Tavanı Yeniden Belirlendi (15.371,40 TL) (4.7.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 84 7417 Sayılı Torba Kanunun Vergi Düzenlemeleri ve Yeni Varlık Barışı Uygulaması (4.7.2022)
1 2 3 4 5 6 7 8