Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2022 / 123 Binek Otomobillerin ÖTV Matrah Aralıkları Yeniden Belirlendi (24.11.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 122 Yemek Yardımı İstisnası ile İlgili Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı (14.11.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 121 7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı (9.11.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 120 Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumlarında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı (8.11.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 119 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 311)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 321) Yayımlandı (31.10.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 118 26 Ekim 2022 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması (27.10.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 117 30/09/2022 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Dövizlerin KKM Hesaplarına Dönüşümüne Kurumlar Vergisi İstisnası Uygulanacaktır (27.10.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 116 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı (25.10.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 115 Kredi Kullanımına İlişkin Yeni BDDK Kararı (24.10.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 114 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (21.10.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 113 92 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı (11.10.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 112 Yeni Kanun Teklifi ile Yapılması Öngörülen Vergi Düzenlemeleri (10.10.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 111 Yeni Torba Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu (7.10.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 110 2022 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Dönemi için Uygulanacak Kurlar (6.10.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 109 2022 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 92,93 Olarak Tespit Edilmiştir (4.10.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 108 Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı (3.10.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 107 Şirketlerin 31/12/2021 ile 30/9/2022 Tarihleri Arasında Sahip Oldukları Döviz Mevduatları KKM Kapsamına Alınabilecektir (3.10.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 106 Gerçek Faydalanıcı Bildirim Yükümlülüklerine İlişkin 541 Sıra No.lu VUK Tebliği Yayımlandı (26.9.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 105 FATCA Anlaşmasının Yürürlük Tarihi Belirlendi (15.9.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 104 Darphane Sertifikalarına Uygulanacak Stopaj Oranları Belirlendi (15.9.2022)
1 2 3 4 5 6 7 8