Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2022 / 90 Kredi Kullanımına İlişkin Yeni BDDK Kararı (8.7.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 89 Vergi Davalarında Teminat Alınmadan Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilemeyeceğini Öngören Kuralın İptali (7.7.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 88 Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları (7.7.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 87 Şirketlerin 31/12/2021 ile 30/06/2022 Tarihleri Arasında Sahip Oldukları Döviz Mevduatları KKM Kapsamına Alınabilecektir (6.7.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 86 7417 Sayılı Torba Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı. (5.7.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 85 Kıdem Tazminatı Tavanı Yeniden Belirlendi (15.371,40 TL) (4.7.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 84 7417 Sayılı Torba Kanunun Vergi Düzenlemeleri ve Yeni Varlık Barışı Uygulaması (4.7.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 83 01.07.2022 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ve Asgari Ücret Tutarı (2.7.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 82 Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapıldı (29.6.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 81 İstanbul Finans Merkezi Kanunu Yayımlandı. (29.6.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 80 Yeni Kanun Teklifi ile Yapılması Öngörülen Vergi Düzenlemeleri (29.6.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 79 Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Bazı İndirimli Stopaj Oranlarının Uygulama Süresi Uzatıldı (28.6.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 78 Kredi Kullanımına Döviz Varlığı Sınırı Getirilmesine İlişkin BDDK Kararı (27.6.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 77 İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulamasına İlişkin Sirküler Yayınlandı (23.6.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 76 Konut Kiralarında Kira Artış Oranının En Fazla %25 Olmasını Düzenleyen Kanun Yayımlandı (13.6.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 75 Tüketici Kredilerinde BSMV Oranı %10'a Yükseltildi (13.6.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 74 İstanbul Finans Merkezi Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına Sunuldu. (2.6.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 73 KDV1, KDV2, KDV2B ve KDV9015 Beyannamesinde Yapılan Değişiklikler (2.6.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 72 Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenme Süreleri Uzatıldı. (31.5.2022)
Vergi Sirküleri 2022 / 71 İnternet Ortamında Yayımlanan İlanlara Yönelik Sürekli Bilgi Verme Zorunluluğu Getirildi (31.5.2022)
1 2 3 4 5 6