Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2021 / 136 7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı. (26.10.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 135 Defter-Beyan Sisteminde Değişiklik Yapan 532 Sıra No.lu VUK Tebliği Yayımlandı. (19.10.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 134 Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasında Bölge ve Merkezler Dışında Geçirilebilecek Çalışma Süresi Oranı %50'ye Çıkarıldı. (18.10.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 133 Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu Kurum Geçici Vergi Beyannamesine Eklenmiştir. (7.10.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 132 Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilerin Mahsuben veya Nakden İadesine İlişkin 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı. (6.10.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 131 Yeni Vergi Kanun Teklifi ile Yapılması Öngörülen Bazı Önemli Düzenlemeler (4.10.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 130 İndirilen Bazı Stopaj ve KDV Oranlarının Uygulama Süresi (1.10.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 129 Cep Telefonlarının Yenilenmiş Ürün Garantisi Verilerek Teslimlerinde KDV Oranı %1'e Düşürüldü. (30.9.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 128 Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapıldı. (29.9.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 127 Tevkifata Tabi İşlemlerde KDV İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi için KDV'nin Ödenmiş Olması Şartına İlişkin Danıştay Kararı (28.9.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 126 SGK Tebligatları Elektronik Ortamda Yapılacaktır. (24.9.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 125 Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu Uygulama Dönemi Baslangıç Değişikliği (13.9.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 124 Yapılandırmada Başvuru ve Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru Yayımlandı. (9.9.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 123 İki Yıldan Fazla Süreyle Elde Tutulan Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Paylarına İlişkin Uygulanacak Stopaj Oranı (6.9.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 122 Akaryakıt ve LPG Tesliminde Fatura Düzenleme Süresi ve Akaryakıt, LPG, Tütün ve Alkollü İçkilerde Teminat Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (2.9.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 121 2022 Yılı için Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvel Yayımlandı. (1.9.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 120 Yapılandırmada Başvuru ve Ödeme Süreleri Uzatıldı. (27.8.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 119 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 37) Yayımlandı. (20.8.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 118 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı. (20.8.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 117 Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kastamonu, Sinop ve Bartın’da Meydana Gelen Selden Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edildi. (13.8.2021)
1 2 3 4 5 6 7 8 9