Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2021 / 156 2022 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları. (21.12.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 155 Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar 2022 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi. (21.12.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 154 Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlandı. (20.12.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 153 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (20.12.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 152 2022 Yılı Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ve Asgari Ücret Tutarı (17.12.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 151 Matrah Artırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesinden Doğan Vergilerin Tecili Hakkında Genelge (16.12.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 150 Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesinde Yer Alan Bazı Stopaj Oranlarında Süre Uzatımı (16.12.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 149 Tarımsal Destekleme Ödemeleri Üzerinden Tahsil Edilen Verginin İadesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı (10.12.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 148 2022 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları %25 Artırımlı Uygulanacaktır. (9.12.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 147 MUHSGK, MUHSGK2, MUHGVK SGK Beyannamelerinde Yapılan Değişiklikler. (2.12.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 146 2021 Yılı Yeniden Değerleme Oranının İlanına İlişkin 533 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. (30.11.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 145 Bazı Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranı %8'e İndirildi. (26.11.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 144 e-Tebligata İlişkin SMS veya Mail Gönderilmemesinin Tebligatın Geçerliliğini Etkilemediğine Dair DVDDK Kararı (19.11.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 143 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021-32/65) Yayımlandı. (18.11.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 142 Döviz İşlemlerinde Kimlik Tespiti Uygulamasında İşlem Limiti Belirlendi. (18.11.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 141 Yeni Kanun Teklifi ile Yapılması Öngörülen Bazı Düzenlemeler (17.11.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 140 Çevre ve Veri Merkezleri Yatırımlarına İlişkin Yatırımlarda Devlet Yardımları Tebliğinde Değişiklik Yapıldı. (15.11.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 139 7341 Sayılı Kanunla Yapılan Vergi Düzenlemeleri (8.11.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 138 2021 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %36,20 Olarak Belirlenmiştir. (4.11.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 137 Döviz Gelirleri Uygunluk Tespit Raporu Sermaye Hareketlerine Genelgesine Eklendi. (4.11.2021)
1 2 3 4 5 6 7 8 9