Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2021 / 125 Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu Uygulama Dönemi Baslangıç Değişikliği (13.9.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 124 Yapılandırmada Başvuru ve Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru Yayımlandı. (9.9.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 123 İki Yıldan Fazla Süreyle Elde Tutulan Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Paylarına İlişkin Uygulanacak Stopaj Oranı (6.9.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 122 Akaryakıt ve LPG Tesliminde Fatura Düzenleme Süresi ve Akaryakıt, LPG, Tütün ve Alkollü İçkilerde Teminat Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (2.9.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 121 2022 Yılı için Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvel Yayımlandı. (1.9.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 120 Yapılandırmada Başvuru ve Ödeme Süreleri Uzatıldı. (27.8.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 119 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 37) Yayımlandı. (20.8.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 118 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı. (20.8.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 117 Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kastamonu, Sinop ve Bartın’da Meydana Gelen Selden Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edildi. (13.8.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 116 Bazı Binek Otomobillerin ÖTV Matrah Aralıkları Değiştirildi. (13.8.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 115 Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu Uygulamaya Açılmıştır. (11.8.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 114 Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Yangından Etkilenen Yerler için Mücbir Sebep Hali İlan Edildi. (6.8.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 113 Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapıldı. (4.8.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 112 Düşürülen Stopaj Oranlarının Uygulama Süresi 30/9/2021 Tarihine Uzatıldı. (30.7.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 111 Gayrimenkul Kiralamalarında Uygulanan İndirimli Stopaj Oranının Süresi 30/09/2021 Tarihine Uzatıldı. (30.7.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 110 Düşürülen KDV Oranlarının Uygulama Süresi 30/9/2021 Tarihine Uzatıldı. (30.7.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 109 88 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. (29.7.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 108 Asgari Ücret Desteğine 2021 Yılında Devam Edilecektir. (28.7.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 107 Yerli ve Yabancı Film Gösterimlerinde %0 Oranında Eğlence Vergisi Uygulanmasına 31/5/2022'ye Kadar Devam Edilecektir. (16.7.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 106 Puro ve Sigarilloda ÖTV Oranı Düşürüldü. (16.7.2021)
1 2 3 4 5 6 7