Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2020 / 133 4 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Tebliğine İlişkin Açıklamalar (8.9.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 132 Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulaması Süresi 2 Ay Daha Uzatıldı. (4.9.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 131 İlk Ülke Bazlı Rapor için Bildirim Formunun Verilme Süresi 30 Ekim 2020 Olarak Belirlenmiştir. (1.9.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 130 Kısa Çalışma Ödeneği Süresi 2 Ay Uzatıldı. (31.8.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 129 ÖTV ve KDV Oranlarında Değişiklik Yapıldı. (30.8.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 128 İşyerinde Kısa Çalışmadan Haftalık Normal Çalışma Sürelerine Dönüşte SGK Prim Desteğine İlişkin SGK Genelgesi Yayımlandı. (28.8.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 127 Yatırım Teşvik Mevzuatında Değişiklik Yapıldı. (21.8.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 126 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Hakkında GİB Duyurusu (19.8.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 125 İzaha Davet Uygulamasına İlişkin 519 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (13.8.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 124 Yurt Dışında Mukim Finansal Kuruluşlara Yapılan Kambiyo Satışlarında BSMV Oranı (10.8.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 123 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin GİB Duyurusu (8.8.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 122 Bazı Stopaj ve KDV Oranlarının Düşürülmesi ile İstihdam Düzenlemelerinde Süre Uzatımı (31.7.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 121 7252 Sayılı Kanun'un İstihdama İlişkin Düzenlemeleri (28.7.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 120 GEKAP Usul ve Esasları 23/07/2020 Tarihinde Güncellendi. (23.7.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 119 E-İrsaliye Uygulama Kılavuzu Güncellenmiştir. (20.7.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 118 Elektronik Uygulamalara İlişkin 509 Sayılı VUK Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır. (16.7.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 117 2020 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı. (13.7.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 116 Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi (01.07.2020 - 31.12.2020). (6.7.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 115 Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapıldı. (2.7.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 114 Mali Tatil Uygulamasına İlişkin Hatırlatmalar. (1.7.2020)
1 2 3 4 5 6 7 8 9