Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2019 / 79 7176 Sayılı "Bazı Kanunlar ile 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Yayımlandı. (12.6.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 78 Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Tebliği Yayımlandı. (10.6.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 77 YMM Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Verilmesi (10.6.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 76 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini Elektronik Ortamda Mevcut E- Beyanname Şifresinden Ayrı Olarak Alınacak İlave Bir Şifre İle Gönderebilmesine İlişkin Sirküler Taslağı Hazırlandı. (30.5.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 75 Kambiyo Muamelelerinde Satış Tutarı Üzerinden BSMV Oranı Binde Bir Olarak Belirlenmiştir. (15.5.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 74 Mayıs Ayı Yükümlülüklerine İlişkin Hatırlatmalar. (13.5.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 73 Geri Kazanım Katılım Paylarına İlişkin Yönetmelik Taslağı Hazırlandı. (8.5.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 72 GSM'lere İlişkin Antrepo Rejimi İhlalinde ÖTV Hesabı. (8.5.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 71 Enflasyon Oranına Bağlı Olarak Değişken Faiz Oranı Uygulanan 1 Yıldan Uzun Vadeli Hesaplar İçin Uygulanacak Stopaj Oranı Belirlenmiştir. (2.5.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 70 Bazı Mallara Uygulanacak ÖTV Oran ve Tutarları ile KDV Oranlarında Değişiklik Yapıldı. (2.5.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 69 E-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile "Elektronik Defter Beratları"nın Yüklenme Süresi Uzatıldı. (29.4.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 68 Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulamasına İlişkin İç Genelge Yayınlandı. (16.4.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 67 Elektronik Uygulamalara İlişkin Genel Tebliğleri Birleştiren VUK Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı. (15.4.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 66 İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılan İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtların ÖTV'sinin Sıfırlanmasına İlişkin ÖTV Tebliğ Yayımlandı. (12.4.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 65 2019 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı. (8.4.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 64 İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı. (5.4.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 63 Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formu Doldururken Dikkat Edilecek Önemli Hususlar ve Son Hatırlatmalar. (5.4.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 62 Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği Yayımlandı. (4.4.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 61 İhtirazi Kayıtla Verilen Düzeltme Beyannameleri Üzerinden Yapılan Vergi Tarhiyatlarına ve Cezalarına Karşı Açılan Davaların Esası İncelenmeden Reddedilmelerine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı. (3.4.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 60 2019 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Kurlar. (3.4.2019)
1 2 3 4 5 6 7