Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2019 / 99 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Birleştirilmesi Uygulaması 1/1/2020 Tarihine Ertelenmiştir. (27.7.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 98 Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapıldı. (24.7.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 97 Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları (01.07.2019-31.12.2019) (24.7.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 96 2019 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Kurlar. (24.7.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 95 7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlandı. (20.7.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 94 Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı Yeniden Belirlenmiştir. (19.7.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 93 Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapıldı. (17.7.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 92 Turizm Payı Düzenlemesinin Yer Aldığı 7183 Sayılı Kanun Yayımlandı. (16.7.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 91 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu. (10.7.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 90 2019 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı (5.7.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 89 Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi. (4.7.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 88 Mali Tatil Uygulamasına İlişkin Hatırlatmalar. (2.7.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 87 İhracat Genelgesi Kapsamında Mahsup Uygulamasında Grup Firmalarına Yeni Bir İmkan Tanındı. (1.7.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 86 İmar Barışında Ödeme Süresi Uzatıldı. (1.7.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 85 Gecikme Zammı Oranı Aylık %2,5'e Çıkarılmıştır. (1.7.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 84 İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı. (26.6.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 83 Limited Şirket Tüzel Kişiliğinden Tahsil Edilemeyen Vergi Borcunun Tahsilinde Öncelik Konusunda Danıştay Kararı (20.6.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 82 İhracat Bedelinin Başka Bir Hesaba Transfer Edilmesi Durumunda İhracat Bedeli Olarak Kabul Edilebilmesi (19.6.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 81 Hurdaya Ayrılan veya İhraç Edilen Araçlarda ÖTV İndirimi Tutarına İlişkin Karar Yayımlandı. (17.6.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 80 Sanayicilere ve İhracatçılara Yapılan Kambiyo Satışlarında BSMV Oranı Sıfır Olarak Belirlenmiştir. (17.6.2019)
1 2 3 4 5 6 7