Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2017 / 31 31/12/2017 Tarihine Kadar İşe Alınan Her Bir Sigortalı için Sigorta Primi ve Gelir Vergisi Desteği Sağlanacaktır. (9.2.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 30 31.12.2016 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Esas Alınacak Döviz Kurları Yayımlandı. (8.2.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 29 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) Yayımlandı. (6.2.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 28 Damga Vergisi, KDV ve ÖTV Oranlarında Değişiklik Yapıldı. (3.2.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 27 Prim Ödemelerinin Ertelenmesine ilişkin İkinci SGK Duyurusu Yayımlandı. (2.2.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 26 6770 Sayılı Kanun Kapsamında Prim Ödemelerinin Ertelenmesine ilişkin SGK Duyurusu Yayımlandı. (30.1.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 25 6736 sayılı "Af Kanunu" Kapsamında Ödenmesi Gereken Taksitlerin Her Birinin Ödeme Süreleri 4'er Ay Uzatılmıştır. (29.1.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 24 6770 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Yayımlandı. (27.1.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 23 İşverenlerin 2016 Aralık Ayına Ait Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini Verme Süresi Uzatıldı. (23.1.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 22 Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt Dışı Gündelik Tutarlarına İlişkin Karar Yayımlandı. (20.1.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 21 Kalkınmada Öncelikli İllerde Uygulanan İlave Sigorta Primi Teşvikinin Uzatılması Hakkında Karar Yayımlandı. (20.1.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 20 Banka ve Finans Kurumlarının 2017 Yılı Finansal Faaliyet Harçları. (18.1.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 19 Cazibe Merkezleri Programının Detayları Belirlendi. (11.1.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 18 2017 Yılı Pratik Bilgiler Rehberi Yayınlandı. (11.1.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 17 Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları. (11.1.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 16 Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi. (3.1.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 15 Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik Yapıldı. (2.1.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 14 Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (11 Seri No.lu) Yayımlandı. (2.1.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 13 Varlık Barışında Süreler Uzatıldı. (1.1.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 12 2017 Yılı Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Sınırı) ile Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları. (1.1.2017)
1 2 3 4 5 6 7