Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2016 / 127 295 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. (23.12.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 126 Otomatik BES Uygulamasına Geçiş Hakkında Duyuru Yayınlandı. (22.12.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 125 İhracat İşlemlerinde e-Fatura Düzenleme Zorunluluğu Ertelendi. (15.12.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 124 Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri DİİB Kapsamında Uygulanan KDV İade Kısıtlamalarından Hariç Tutulmuştur. (13.12.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 123 1.1.2017 Tarihi İtibariyle e-Fatura ve e-Defter Uygulamalarına Zorunlu Olarak Dahil Olması Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru Yayınlandı. (8.12.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 122 2017 Yılı Defter Tasdikleri ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi. (6.12.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 121 2015 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan KDV İade Talebinin En Geç Kasım 2016 KDV Beyannamesi ile Talep Edilmesi Gerekmektedir. (5.12.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 120 Yurt Dışındaki Varlıkların Türkiye'ye Getirilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (2.12.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 119 Alkollü İçkilerde ve Tütün Mamullerinde ÖTV Artışı Yapıldı. (1.12.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 118 Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılımda İşveren Yükümlülüklerine İlişkin Başbakanlık Genelgesi Yayımlandı. (28.11.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 117 Proje Bazlı Teşvik Sistemi Yürürlüğe Girdi. (28.11.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 116 Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan KDV Oranları ile Binek Otomobillere Uygulanan ÖTV Oranları Değiştirildi. (25.11.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 115 SGK Tavanın Artırılması, Otomobillerde ÖTV Uygulamasının Değiştirilmesi, Serbest Bölgelere Yeni Avantajlar Sağlanması ve Vergi Barışına İlişkin Kanun Yayımlandı. (24.11.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 114 Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı. (23.11.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 113 Cazibe Merkezleri Programı Yürürlüğe Girdi. (22.11.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 112 Prim Ödemelerinde 5 Puanlık İndirim Desteğinden Yararlanan 4/B’li Sigortalıların 6736 sayılı Kanun Kapsamında Borçlarını Yapılandırması Şartları. (22.11.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 111 2016 Yılı Yeniden Değerleme Oranı % 3,83 Olarak Açıklandı. (11.11.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 110 Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik Yayımlandı. (8.11.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 109 Yeniden Yapılandırma Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (3.11.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 108 e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile "Elektronik Defter Beratları"nın Yüklenme Süresinin ve Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Sürelerinin Bazı İllerde Uzatılmasına İlişkin Sirkülerler Yayınlandı. (1.11.2016)
1 2 3 4 5 6 7