Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2013 / 27 31.12.2012 Tarihi İtibariyle Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlemelerinde Esas Alınacak Döviz Kurlarının Yer Aldığı VUK Tebliği Yayımlandı. (28.1.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 26 Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranına İlişkin Yapılan Düzenleme (25.1.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 25 Brezilya ile İmzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Yürürlükte (24.1.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 24 Banka ve Finans Kurumlarının 2013 Yılı Finansal Faaliyet Harçları. (23.1.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 23 Hangi Şirketlerin Bağımsız Denetime Tabi Olacağı Belirlendi. (23.1.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 22 Bankalar, Sigorta Şirketleri ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumları Tarafından Yapılacak Bildirimlere İlişkin Hatırlatma (22.1.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 21 7 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile Yapılan Açıklamalar (17.1.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 20 Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları (10.1.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 19 2013 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Zammı Tutarı Yeniden Belirlendi. (8.1.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 18 31.12.2012 Tarihi İtibariyle Menkul Kıymetlerin Değerlemesine İlişkin Açıklamalar. (7.1.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 17 (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelindeki Mallarda Uygulanması Gereken Asgari Maktu Vergi Tutarlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi Sirküleri Yayınlandı. (4.1.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 16 Net Alanı 150 m2'ye Kadar Olan Konut Teslimlerinde KDV Oranı. (4.1.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 15 Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na Ekli (III) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Malların Vergi Oranları, Asgari Maktu ve Maktu Vergi Tutarları Değiştirilmiştir. (4.1.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 14 2013 Yılı Bina, Arsa ve Arazi Vergisi Değerleri ile Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerlerinin Hesabında Uygulanacak Oranın Belirlenmesi. (4.1.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 13 2013 Yılı KDV İade Taleplerinde Sınır. (4.1.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 12 2013 Yılında Uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları ile Vergi Usul Kanunu'na Göre Uygulanacak Çeşitli Had ve Miktarlar. (2.1.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 11 2013 Yılı Maktu ve Nisbi Damga Vergisi Tutarları. (2.1.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 10 2013 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları Açıklandı. (2.1.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 9 Konsolosluk Harçları ile Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarda Döviz Cinsinden Alınan Harç Miktarları (2.1.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 8 2013 Yılı Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları ve Matrah Dilimleri (2.1.2013)
1 2 3 4 5 6 7