Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2013 / 127 Bazı Mükelleflere Belirli Konularda Elektronik Kayıt Tutma Zorunluluğu Getirilmiştir. (30.12.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 126 Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik Yapıldı. (27.12.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 125 ÇVÖA Uygulamaları Kapsamında Mukimlik Belgesine İlişkin Sirküler Yayınlandı. (25.12.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 124 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği Yayımlandı. (25.12.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 123 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik Yayımlandı. (24.12.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 122 Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)'nde Değişiklik Yapıldı. (24.12.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 121 e-Fatura Forum Sitesi Açılmıştır. (17.12.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 119 Elektronik Defter Tutma Zorunluluğuna İlişkin Sirküler ve Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (3.12.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 118 ÖTV Uygulamasında Değişiklik Yapıldı. (2.12.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 117 Bazı KDV Oranlarında Değişiklik Yapıldı. (2.12.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 116 İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı. (29.11.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 115 14 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ Yayımlandı. (28.11.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 114 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı. (28.11.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 113 Bireysel Emeklilik Sistemine Yapılan Aktarımlar ve Tevkifat Uygulamasına İlişkin Sirküler Yayınlandı. (28.11.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 112 Defter Tasdikleri ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi. (27.11.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 111 2013 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %3,93 Olarak Açıklandı. (19.11.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 110 Ticari Belgelere Ticaret Sicil Numarası ve İnternet Adresi Eklenecektir. (12.11.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 109 Jersey ve Bermuda Bilgi Değişim Anlaşmaları Yürürlüğe Girdi. (11.11.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 108 2014 Yılı Programında Yer Alan Vergi Politikaları (7.11.2013)
Vergi Sirküleri 2013 / 107 Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı. (23.10.2013)
1 2 3 4 5 6 7