Arama

Sirküler

1 2 3 4
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 29 Gümrük Muafiyeti Tebliği Yayımlandı. (6.7.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 28 Cam Eşya İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar Yayımlandı. (3.7.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 27 Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Basitleştirilmiş Usul) (Seri No: 4) Yayımlandı. (26.5.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 26 İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin 2011/2 No.lu Tebliğ (Seyahat Çantaları, El Çantaları ve Benzeri Mahfazaların İthalatı) Yayımlandı (26.5.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 25 İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin 2011/1 No.lu Tebliğ (Gözlük Çerçeveleri) Yayımlandı. (26.5.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 24 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2011/7) Yayımlandı. (26.5.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 23 Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (26.5.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 22 Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (23.5.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 21 Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapıldı. (17.5.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 20 Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 84 - 85) yayınlandı. (13.5.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 19 Bedelsiz İthalatta Gümrük Kıymetinin Tespitine İlişkin Genelge yayınlandı. (6.5.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 18 Gümrük Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Yayımlandı. (6.5.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 17 Tahsilat İşlemleri Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1) Yayımlandı. (26.4.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 16 Posta veya Hızlı Kargo Yoluyla Gelen Eşya ile Gerçek Kişiler Tarafından Serbest Dolaşıma Sokulacak Şahsi Eşya Hakkında Genelge Yayımlandı. (22.4.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 15 Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı. (28.3.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 14 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 83) Yayımlandı. (18.3.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 13 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 82) Yayımlandı. (18.3.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 12 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2011/4) Yayımlandı. (18.3.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 11 Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde (İhracat 2006/12) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2011/3) Yayımlandı. (18.3.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 10 Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 1 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği Yayımlandı. (8.3.2011)
1 2 3 4