Arama

Sirküler

1 2 3 4
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 49 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2007/3 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Yayımlandı. (21.10.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 48 Çin Tayvanı Menşeli Porselenden Sofra ve Mutfak Eşyası İthalatında Gözetim Uygulanmasına İlişkin Gözetim ve Korunma 99/3 Sayılı Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (21.10.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 47 İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 42) Yayımlandı. (21.10.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 46 İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2011/4) Yayımlandı. (27.9.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 45 Hariçte İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2011/15) Yayımlandı. (26.9.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 44 Bazı Maddelerin İthalatında İlave Gümrük Vergisi Alınacaktır. (15.9.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 43 Gümrük Vergileri ve Cezalarında Uzlaşma Yolu. (5.9.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 42 Yurt Dışından Posta veya Hızlı Kargo Taşımacılığı Yoluyla Gelen Eşyadaki Muafiyet Sınırı 75 Avroya Düşürüldü. (22.8.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 41 Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yatırım Teşvik) (Seri No: 10) Yayımlandı. (17.8.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 40 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Yayımlandı. (29.7.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 39 2011/13 ila 2011/16 Sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğler Yayımlandı. (28.7.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 38 İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Yayımlandı. (22.7.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 37 Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 3) (20.7.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 36 Türk Standartları Enstitüsü Tarafından Uygunluk Değerlendirmesi Yapılan Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2011/44) Yayımlandı. (20.7.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 35 Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin 2011/15 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Yayımlandı. (20.7.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 34 Dampinge Karşı Önlemlerden 2012 Yılının Birinci Yarısında Süresi Dolacak Olanların İlanı Hakkında İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2011/12) Yayımlandı. (20.7.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 33 İthalatta (Televizyon İthalatında) Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2011/8) Yayımlandı. (20.7.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 32 Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı. (16.7.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 31 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2011/17) Yayımlandı. (15.7.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 30 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2011/7 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Yayımlandı. (6.7.2011)
1 2 3 4