Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2003 / 102 Gelir Vergisi Kanununun 94 ncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranlarında Yapılan Değişiklikler (31.12.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 101 Kurumlar Vergisi Kanununun 24 ncü Maddesinde Yer Alan Dar Mükellefiyete Tabi Kurumların Tevkifata Tabi Kazanç ve İratlarından Yapılacak Tevkifat Oranlarında Yapılan Değişiklikler (31.12.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 100 2004 Yılı Gelir Vergisi Düzenlemeleri (Yatırım indirimi uygulamasında asgari yatırım tutarı, GMSİ istisna tutarı, günlük yemek bedeli istisnası, değer artış kazançları ve arizi kazançlarda istisna tutar, tevkifata tabi olmayan menkul ve g.menkul sermaye iratlarında beyanname verme sınırı, gelir verg (31.12.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 99 2004 Yılında Uygulanacak Harç Miktarları (29.12.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 98 Damga Vergisinde 1/1/2004’den Geçerli Maktu Vergi Tutarları (29.12.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 97 Ücretlilerin 2003 Yılı Harcamalarına İlişkin Vergi İadesi Hesaplaması (Özel Gider İndirimi Uygulaması) (26.12.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 96 2003 Yılında İktisap Edilen Gayrimenkullerin 2004 Yılı Emlak Vergisi Değerinin Tespiti (37 Seri Nolu EVK Genel Tebliği) (26.12.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 95 2004 Yılında Kullanılacak Değerli Kağıtların Bedelleri (24.12.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 94 Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna ve Matrah Dilimleri 1/1/2004 Tarihinden İtibaren % 28,5 Oranında Artırıldı (24.12.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 93 Aralık 2003 ve Ocak 2004 Ücret Ödemelerinde Özel İndirim Uygulaması (23.12.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 92 2004 Yılı Vergi Usul Kanunu Düzenlemeleri (Çeşitli Had ve Miktarlar) (12.12.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 91 2003 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (% 28,5) (4.12.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 90 Ocak – Eylül 2003 Dönemi Finansman Gider Kısıtlaması Oranı (% 15,7) (18.11.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 89 Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tebliği (17.11.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 88 Amme Alacaklarının Tecilinde Uygulanan Faizi Oranı Değişikliği: Yıllık % 36 (12.11.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 87 Gecikme Zammı Oranı Değişikliği: Aylık % 4 (12.11.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 86 Türkiye’de Yerleşik Olmayan Taşımacılara İade Edilecek KDV’ne İlişkin Esaslar (90 Seri No’lu KDV Genel Tebliği) (12.11.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 85 Tahsilat ve Ödemelerin Tevsik Zorunluluğu Uygulamasına İlişkin Yeni Esaslar (28.10.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 84 2003 Yılı Üçüncü Üç Aylık Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı (28.10.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 83 KDV Sorumluluğu Çerçevesinde KDV Tevkifatına Tabi Tutulacak Yeni İşlemler ve Tevkifat Yapmakla Yükümlü Olanlar (89 Seri Nolu KDV GT) (20.10.2003)
1 2 3 4 5 6