Numara : 6
Tarih : 4.3.2024

SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ

NO: 2024/6

KONU: Asgari Ücret Desteğine İlişkin 2024/3 Sayılı SGK Genelgesi Yayımlandı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca 29/2/2024 tarihli ve 2024/3 Sayılı "Asgari Ücret Desteği" Genelgesi yayınlandı.

Söz konusu Genelge ile 2024 yılında uygulanacak asgari ücret desteğine ilişkin yapılacak işlemler aşağıdaki konu başlıkları altında açıklanmıştır.

1-

KAPSAMA GİREN İŞVERENLER

2-

DESTEK KAPSAMI VE DESTEKTEN YARARLANILACAK PRİM ÖDEME GÜN SAYISI

2.1-

Destek Kapsamına Giren Sigortalılar

2.2-

Destekten Yararlanılacak Prim Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması

2.2.1-

01.01.2024 Tarihinden Önce Tescil Edilmiş İşyerleri

2.2.2-

2024 Yılında Tescil Edilmiş/Edilecek Olan İşyerleri

3-

DESTEKTEN YARARLANMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

3.1-

Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin veya Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Yasal Süresinde Verilmesi

3.2.

Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinden veya Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinden Kaynaklanan Sigorta Primlerinin Yasal Süresinde Ödenmesi

3.3.

2024 Yılı Ocak ila Aralık Ayları/Dönemi için Sigorta Primine Esas Kazancın Eksik Bildirilmiş veya Hiç Bildirilmemiş Olması

3.4.

İşyerinin Yasal Ödeme Süresi Geçmiş Sigorta Primi, İşsizlik Sigortası Primi, İdari Para Cezası ile Bunlara İlişkin Gecikme Cezası ve Gecikme Zammı Borçlarının Bulunmaması, Borçlarının Çeşitli Kanunlar Gereğince Yapılandırılmış veya 6183 Sayılı Kanun'un 48'inci Maddesine İstinaden Tecil ve Taksitlendirilmiş Olması

3.5.

2024 Yılı Ocak ila Aralık Ayları/Dönemi için Çalıştırdığı Kişileri Sigortalı Olarak Bildirmediği veya Bildirdiği Sigortalıları Fiilen Çalıştırmadığı Yönünde Herhangi Bir Tespitin Bulunmaması

3.6.

2024 Ocak ila Aralık Aylarında/Döneminde Bildirilen Sigortalı Sayısının 2023 yılı Ocak ila Aralık Aylarında/Döneminde En Az Bildirim Yapılan Aydaki/Dönemdeki Sigortalı Sayısından Az Olmaması

4-

SİGORTA PRİMLERİNİN İŞVEREN VE SİGORTALI HİSSELERİNİN TAMAMININ DEVLET TARAFINDAN KARŞILANDIĞI DURUMLARDA VERİLECEK DESTEK TUTARI

4.1-

01.01.2024 Tarihinden Önce Tescil Edilmiş İşyerlerinde Yapılacak İşlemler

4.2-

2024 Yılında Tescil Edilmiş/ Edilecek Olan İşyerlerinde Yapılacak İşlemler

5.

ALT İŞVERENİ BULUNAN İŞYERLERİ VE ALT İŞVERENLERLE İLGİLİ İŞLEMLER

6.

İHALE MAKAMLARINCA DESTEKTEN YARARLANAN İŞVERENLERİN HAKEDİŞLERİNDEN YAPILACAK KESİNTİLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

7.

EV HİZMETLERİNDE 10 GÜN VE DAHA FAZLA ÇALIŞTIRILAN SİGORTALILAR İLE KONUT KAPICILIĞI İŞYERLERİNDE ÇALIŞTIRILAN SİGORTALILAR

8.

ORTAK HÜKÜMLER

8.1-

Muvazaalı İşlemlerin Önlenmesi

8.2-

Desteğe Esas Gün ve Kazançların Kapsamı

8.3-

Devir, İntikal ve Adres Değişikliklerinde Asgari Ücret Desteğinden Yararlanılması

8.4-

Asgari Ücret Desteğinin Sigorta Prim Borçlarına Mahsup Edilmesi

8.5-

Tereddüt Edilen Hususlarla İlgili Başvuru Yapılması Gereken Kurum

8.6-

Asgari Ücret Desteğinden Yararlanmak için Başvuru Şartı

9.

YARARLANILAN DESTEK TUTARLARININ TÜRKİYE İŞ KURUMUNDAN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

10.

YÜRÜRLÜK

Anılan Genelgeye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

29/2/2024 tarihli ve 2024/3 Sayılı "Asgari Ücret Desteği" Genelgesi 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.