Numara : 11
Tarih : 5.7.2024

SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ

NO: 2024/11

KONU: Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi (41.828,42)

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayınlanan 5.7.2024 tarihli ve 27998389-010-06-02-3248709 sayılı Genelge ile 01/07/2024 – 31/12/2024 döneminde geçerli olan memur maaş katsayıları yeniden belirlenmiştir.

Dönem

01/07/2024 – 31/12/2024

Aylık Katsayısı

0,907796

Taban Aylık Katsayısı

14,208727

Yan Ödeme Katsayısı

0,287892

Buna göre 01/07/2024 – 31/12/2024 döneminde uygulanacak; Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Zammı Tutarı  aşağıdaki şekilde olacaktır.

1) 2024 Yılının İkinci Döneminde Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı

Dönemi

Tutarı (TL)

01/07/2024 – 31/12/2024

41.828,42

Kıdem Tazminatı Hesaplama Tablosu için tıklayınız.

1.1) Hesaplanışı:

Kıdem tazminatı tavan tutarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir.

Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenmekte olan emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınmaktadır:

Aylık Gösterge

X

Aylık Katsayısı

Ek Gösterge

X

Aylık Katsayısı

Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi

X

Aylık Katsayısı

Taban Aylık Göstergesi

X

Taban Aylık Katsayısı

(Aylık Gösterge + Ek Gösterge)

X

Aylık Katsayısı X (% 215)

Bu çerçevede kıdem tazminatı tavanı aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır;

1.500

X

0,907796

=

1.361,694 

8.000

X

0,907796

=

7.262,368 

500

X

0,907796

=

453,898 

1.000

X

14,208727

=

14.208,727 

(1.500+8.000)

X

0,907796 X (% 215)

=

 18.541,733

Toplam

41.828,42 

2) 2024 Yılının ikinci Döneminde Uygulanacak Azami Çocuk Yardımı

Dönemi

0 – 6 Yaş Tutarı (TL)

6 Yaşından Büyükler (TL)

01.01.2024 – 31.12.2024

453,90

226,95

Hesaplama şekli

(500 x0,907796)

(250x0,907796)

Söz konusu Genelgeye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

27998389-010-06-02-3248709 sayılı Genelge

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.