Numara : 4
Tarih : 24.4.2023

SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ

NO: 2023/4

KONU: SGDP İşveren Hissesi 5 Puanlık Prim İndirimi Hakkında SGK Duyurusu Yayınlandı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından, sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi beş puanlık prim indirimi hakkında 20.4.2023 tarihli Duyuru yayınlandı.

EYT kapsamında (5510 Sayılı Kanun’un geçici 95 inci maddesi) emekli olanların en son çalıştıkları özel sektör işyerinde sosyal güvenlik destek primine (SGDP) tabi çalışmaya başlamaları halinde SGDP işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutarın Hazinece karşılanmasına ilişkin sigorta prim teşvikinin uygulaması hakkında 14/4/2023 tarihli ve 2023/19 Sayılı SGK Genelgesi yayımlanmış ve bu husustaki açıklamalarımıza 2023/3 Sayılı SGK Sirkülerimizde yer verilmiştir.

20.4.2023 tarihli SGK Duyurusunda ise aşağıdaki önemli hususlara yer verilmiştir:

  • 5510 sayılı Kanun’un geçici 95’inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren sigortalılar için 15510 kanun numaralı teşvik tanımlama yapılması ve e-beyanname uygulamasından 15510 kanun numaralı muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile bildirim yapılması mümkündür. 
     
  • Bununla birlikte, kapsama giren sigortalılara 5510 sayılı Kanun'un geçici 95’inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yaşlılık veya emekli aylığı bağlanıp bağlanmadığı hususu teşvik tanımlama ve beyanname verilmesi aşamasında tespit edilemeyeceğinden, 03.03.2023 tarihi ve sonrasında yaşlılık veya emekli aylığı talebinde bulunan ve bu talebe istinaden 5510 sayılı Kanun'un geçici 95’inci maddesi (EYT) kapsamında ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlanan sigortalılar için 15510 kanun numaralı teşvik tanımlaması yapılması ve 15510 kanun numaralı beyannamenin düzenlenmesi önem arz etmektedir.
     
  • 5510 sayılı Kanun’un geçici 95’inci maddesi kapsamında tanımlama yapılarak bildirimleri 15510 kanun numarası ile düzenlenen sigortalıların, 03.03.2023 tarihi ve sonrasında yaşlılık veya emekli aylığı talebinde bulunan ancak bu talebe istinaden anılan madde kapsamında ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlanmayan sigortalılar olduğunun sonradan tespit edilmesi halinde teşvikten yersiz yararlanılmış olunacağından, yersiz yararlanılan 15510 kanun numaralı beyannameler hatalı teşvik listesi ile takip edilecektir.

Söz konusu Duyuruya aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

20.4.2023 tarihli Duyuru

 

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.