Numara : 11
Tarih : 23.9.2023

SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ

NO: 2023/11

KONU: Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesi Beş Puanlık Prim İndirimi Hakkında SGK Yazısı

SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafınca "5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci Maddesi Kapsamında Kanuni Faiz Hesaplanması" ve 13.10.2023 tarihli Genel Yazı yayınlandı.

Bilindiği üzere, EYT düzenlemesine ilişkin olarak 3/3/2023 tarihinde yayımlanan 7438 sayılı Kanun'da emeklilik talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde en son çalışılan özel sektör işyerinde sosyal güvenlik destek primine (SGDP) tabi çalışmaya başlamaları halinde, sosyal güvenlik destek priminin işveren hissesinde 5 puanlık indirim uygulanacağı düzenlenmiştir.

Söz konusu 5 puanlık indirimden, ilk defa 8.9.1999 tarihi ve önceki tarihte sigortalı olup sigortalılık süresi ve prim gün sayısı şartının yanı sıra yaş şartını da sağlayanların yararlanılıp yararlanılmayacağı hususunda ise tereddütler yaşanmaktaydı.

Konuya ilişkin olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan görüş doğrultusunda hazırlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 22.09.2023 tarihli Genel Yazısında;

  • Söz konusu prim teşvikinin getiriliş amacının 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 95 inci madde uyarınca 8.9.1999 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlamış olanlardan ilgili mevzuatı uyarınca yaş şartına bakılmaksızın yaşlılık aylığı bağlanması sebebiyle ortaya çıkabilecek istihdam kaybının önüne geçmek olduğu,
     
  • Söz konusu sigorta prim teşvikinin kapsamının aynı maddenin birinci fıkrası uyarınca yaşlılık aylığı bağlananlar ile sınırlı olduğu,
     
  • 8.9.1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlayıp ilgili mevzuatında öngörülen yaş şartını tamamladıktan sonra yaşlılık aylığı bağlanmış olanların mezkur teşvikten yararlandırılmalarına imkan bulunmadığı

belirtilmiştir.

Buna göre, 5510 sayılı Kanunun geçici 95 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca verilen sigorta prim teşvikinden 8.9.1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olanlardan sigortalılık süresi ve prim gün sayısı şartının yanı sıra yaş şartını sağlayanlardan dolayı yararlanılmasına imkan bulunmamaktadır.

Söz konusu Genel Yazıya aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

SGK GENEL YAZISI 22.9.2023

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

 

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.